Att låta barn växa upp i fattigdom inte frihet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Agneta Berge: Finns barn som för föräldrarnas skull inte önskar sig någon julklapp

Julen är årets höjdpunkt för många barn, men också en tid när det blir särskilt påtagligt om ens förälders plånbok är tom. Rädda Barnen vittnar om barn som vill skicka julkort till vänner och familj, men som inte har råd, och om barn som för sin förälders skull inte önskar sig någon julklapp. Idag växer allt fler barn upp med en arbetslös förälder i sådan fattigdom.

Idag håller Fredrik Reinfeldt sitt traditionella jultal, från Högloftet på Skansen. Det är en chans för honom att sätta riktningen för valåret och för sin kanske sista tid som statsminister. Reinfeldt beskriver Moderaterna som frihetsälskande, men kommer han att tala för de arbetslösas barn som växer upp i ofrihet?

Nära hälften av dem som idag får försörjningsstöd (förr kallat socialbidrag) är arbetslösa. År 2011 motsvarade det runt 125 000 personer, vilket var 14 000 fler än fem år tidigare. I bortåt 30 000 av deras hushåll bodde det barn. Det är 7 000 fler hushåll med barn i än år 2006.

Under samma tidsperiod ökade antalet personer med försörjningsstöd som var inskrivna ett helt år hos Arbetsförmedlingen kraftigt. I över 10 000 av deras hushåll bodde det barn år 2011. Det är en dryg fördubbling sedan år 2006, både till antal och som andel av alla med försörjningsstöd.

Oavsett Europas ekonomiska kris har det nog gjort sitt att regeringen inte har förmått hindra långtidsarbetslösheten från att växa och arbetslösheten från att förbli hög. Och visst kan det ha bidragit att regeringen samtidigt har gjort det svårare att få arbetslöshetsersättning och i ett slag medverkade till att hundratusentals lämnade a-kassan.

Nästa år sänker regeringen skatterna med ytterligare 12 miljarder för alla med en lön. Men försörjningsstödet ska inte höjas och barnbidraget ligger på samma nominella nivå idag som för åtta år sedan.

Både inkomstskattesänkningarna och smällarna mot a-kassan har presenterats som en frigörelse av människor från staten och det offentligas stöd. Men att låta fler barn till arbetslösa växa upp i fattigdom är inte en frihetsreform. Inte heller att begränsa människor som kan och vill arbeta genom att hänvisa dem till försörjningsstöd. Att göra oss mer ojämlika är inte att frigöra oss från hämmande maktstrukturer.

Nelson Mandela menade att ett samhälle inte ska bedömas efter hur det behandlar de medborgare som har det bäst, utan de som har det sämst. Julen står för dörren och statsministern ska tala. Kommer han ge röst åt det växande antalet barn till arbetslösa som växer upp i fattigdom, eller räknas de som fria i hans värld?

Agneta Berge

Källa: Socialstyrelsen. 2011 är senaste tillgängliga året vad gäller antal hushåll med arbetslösa med försörjningsstöd där det bor barn.