Debatt

En rättvis skattepolitik ger ett jämlikt Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vänsterpartiet: God och lika välfärd för alla kräver höjda skatter

BORGS TROLLKONSTER lockar inte längre mer än matta applåder, skriver Ulla Andersson (V). ”Skatteuttaget måste öka om vi ska ha råd med en väl utbyggd generell välfärd”, skriver hon i dagens debattartikel.
BORGS TROLLKONSTER lockar inte längre mer än matta applåder, skriver Ulla Andersson (V). ”Skatteuttaget måste öka om vi ska ha råd med en väl utbyggd generell välfärd”, skriver hon i dagens debattartikel.

Det pågår ett uppror mot sänkta skatter i Sverige. När Anders Borg drar upp det femte jobbskatteavdraget ur trollerihatten är applåderna matta. Vi har sett det tricket förut och magin har knappast blivit större den här gången. Svenskarna gillar jämlikhet och den urholkade välfärden har gjort att många fler nu ser igenom den borgerliga retoriken och skrämselpropagandan om de svenska skatterna.

Det är inte skatterna som bestjäl oss på ett anständigt liv. Det är alliansregeringens skattesänkningspolitik.

Vill vi verkligen ha jämlikhet behövs också en skattepolitik för jämlikhet.

Under sommaren har vi alla via medierna kunnat följa krisen i sjukvården och inför skolans terminsstart påmindes vi om att nästan 12 000 elever går ut högstadiet utan att vara behöriga till gymnasieskolan.

Att den verkligheten inte lyckats tränga fram till Skattebetalarnas förening, vars vd Joacim Olsson berömde skattesänkningarna (AB 6/9), är inte förvånande. Olsson har uppenbarligen inte fött barn under sommaren.

Samtidigt växer läxhjälpsbolagen som säljer sina tjänster till dem som har råd. Och året om vet vi att många kvinnor går ner i arbetstid för att vårda sina närstående äldre när den offentliga äldreomsorgen inte räcker till.

Tecknen är många på att välfärden som vi känner den håller på att falla sönder.

Även bilden av Sverige som ett land med väldigt små inkomstskillnader krackelerar. Sverige är nu det land inom OECD där inkomstskillnaderna växer snabbast.

Vänsterpartiet tycker att det är nog nu. Vi menar att det behövs en skattepolitik som gör det möjligt att föra samhällsutvecklingen framåt och inte bakåt.

Den viktigaste målsättningen med Vänsterpartiets skattepolitik är att finansiera en väl utbyggd generell välfärd. Att betala välfärden solidariskt via skatterna är effektivt, och dessutom är det ett kraftfullt verktyg för att utjämna skillnader mellan människor och därmed öka jämlikheten och rättvisan för den som har mindre - men också stabiliteten och tryggheten i samhället för den som har mera.

Men om vi ska klara detta måste vi våga vara ärliga med att skatteuttaget måste öka. Alternativet är att var och en av oss måste betala för den välfärd vi behöver, till exempel via privata försäkringar. Då är det inte längre dina behov utan plånbokens storlek som avgör vilken välfärd du får.

Skattekvoten kan också ses som ett mått på hur stor andel av ekonomin som vi styr över tillsammans. Med hjälp av skatter kan vi finansiera investeringar i bostäder, forskning och infrastruktur som bygger Sveriges styrka på sikt och skapar jobb i privat sektor. Att skattekvoten har minskat från 48 procent av BNP 2006 till 44,3 procent i år börjar märkas i bostadsbristens och tågförseningarnas Sverige - och inte minst i välfärden.

Vänsterpartiets skattepolitik vill så långt det är möjligt värna låg- och medelinkomsttagare och vi vill bygga ett skattesystem där man betalar lika mycket i skatt vid lika inkomst. Tvärt-emot vad många säkert tror så får alla som tjänar upp till 30 000 kronor i månaden oförändrad inkomstskatt med vår politik.

Samtidigt menar vi att kapitalbeskattningen bör öka. Finanssektorn är exempelvis underbeskattad i dag, och ökad beskattning kan vara ett sätt att begränsa spekulationsekonomin. Även bolagsskatten ska ta in en rimlig del av vinsterna till samhälleliga investeringar och utgifter och bör höjas.

Vänsterpartiet är tydligt med vilken väg vi väljer. Vi står upp för våra gemensamma framtida åtaganden, och för välfärd av hög kvalitet för alla. En rättvis skattepolitik minskar inkomstskillnader och jämnar vägen för ett jämlikare samhälle.

Ulla Andersson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik