Män som är gifta med småflickor ska straffas

SD: Nya lagen mot barnäktenskap är ännu ett slag i luften

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Från Sverigedemokraternas sida kommer vi aldrig att acceptera vare sig officiella eller inofficiella äktenskap med barn, skriver Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (SD).
Från Sverigedemokraternas sida kommer vi aldrig att acceptera vare sig officiella eller inofficiella äktenskap med barn, skriver Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (SD).

DEBATT. Inga barn ska vara gifta i Sverige. Vi hade hoppats att vi kunde sätta punkt där – men det kan vi tyvärr inte. Problemen med barnäktenskap uppdagades för ganska många år sen. Redan på Göran Perssons tid kom lagförslag för att skärpa reglerna för barnäktenskap och 2014 infördes en lag som förbjöd barn med anknytning till Sverige från att gifta sig.

Trots det finns det fortfarande barn i Sverige som är gifta. 2016 identifierade Migrationsverket 132 gifta barn i 80 olika kommuner. I majoriteten av fallen hade barnen placerats hos sina vuxna män.

Du får inte vara gift med ett barn, men om du ändå är det så händer ingenting.

De förändringar i lagen som regeringen nu lägger fram, innebär inte på något sätt ett slut på barnäktenskap. Nog för att barnäktenskap föreslås vara förbjudet även för utländska medborgare, men det saknas konsekvenser för den som väljer att bortse från lagen.

Du får inte vara gift med ett barn, men om du ändå är det så händer ingenting. Lagen är lika tandlös som en nyfödd bebis.

Det saknas också effektiva åtgärder för hitta och hjälpa de barn och unga vuxna som idag lever i registrerade och oregistrerade barnäktenskap.

Det är inte orimligt att anta att de 132 barn som Migrationsverket identifierade bara var toppen av ett isberg och att den faktiska siffran är mångdubbelt större. Inte heller är det orimligt att anta att den del av barnäktenskapen som Skatteverket känner till bara utgör en bråkdel.

De flesta barnäktenskap registreras troligtvis aldrig, utan är inofficiella religiösa ceremonier, men där släkt och vänner ändå har uppfattningen att äktenskapet är giltigt.

Att lagen tar utgångspunkt i när äktenskapet ingicks, istället för när personen anlände till Sverige gör dessutom att den inte får någon praktisk effekt på många år.

De flickor som gifts bort före lagens ikraftträdande, den 1 jan 2019, kommer inte automatiskt att få sitt äktenskap upphävt om de kommer till Sverige efter de fyllt 18 år.

I stället lägger man över ansvaret på offret, som trots pressen från den hederskultur och svåra situation hon antagligen lever i, själv förväntas, att i ett för henne främmande land förstå sina rättigheter och begära hjälp för att komma ur sin situation.

Vi måste tydligt markera mot den här typen av kulturella företeelser som innebär att barn far illa.

Alla som har den minsta insyn i hur hederskultur fungerar förstår att en kvinna – som barn tvingats gifta sig med en mycket äldre man och på så sätt berövats inte bara sin barndom utan även rätten till sin egen kropp – i de allra flesta fall inte kommer ha möjlighet att av egen kraft våga begära en upphävning av äktenskapet. Det är en helt orimlig begäran.

Det logiska hade varit att istället upphäva alla barnäktenskap direkt vid gränsen och ge vuxna människor möjligheten att själva ta ställning till om och när de vill ingå äktenskap. Vi måste tydligt markera mot den här typen av kulturella företeelser som innebär att barn far illa och vi måste stå upp för de flickor som drabbats.

Från Sverigedemokraternas sida kommer vi aldrig att acceptera vare sig officiella eller inofficiella äktenskap med barn. Vi anser att vuxna män som väljer att dela säng med småflickor ska bedömas som brottslingar och också straffas därefter.
I motsats till den väg regeringen valt, att komma med halvfärdiga förslag och fortsätta utreda saken om och om igen, är vi det enda partiet som står bakom ett riktigt totalförbud mot barnäktenskap med konsekvenser för den som bryter mot lagen.
Vi ser inga problem med att ta en stark och tydlig ställning nu och omgående vidta de åtgärder som krävs för att stoppa barnäktenskap på riktigt.

I Sverige ska inga barn vara gifta. Här sätter vi punkt.


Angelica Lundberg, ledamot Civilutskottet (SD)
Mikael Eskilandersson, ledamot Civilutskottet och talesperson i familjerättsfrågor (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE