Debatt

Hur bidrar Timbro till att somalier får jobb?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Förra veckan kritiserade vi, ett antal representanter för svensksomaliska, muslimska och antirasistiska föreningar att Timbro väljer att lansera Per Brinkemos ”Mellan stat och klan”. Kritiken tog avstamp i det faktum att Brinkemo framfört kulturrasistiska resonemang om svensksomalier i en text i Expressen.

Adam Cwejmans replik till oss signalerar att vi, förväntas visa tacksamhet för den typ av

”kunskap” framförd av Brinkemo. Resonemang som ”kamelen är för det somaliska folket vad Volvon är för svenskarna”, eller, “utan kamelen hade det troligtvis inte funnits ett somaliskt folk och man har utvecklat en nära relation till detta mäktiga djur”, samt reflektioner kring repressalier knutna till en individs  lämnande av klanen, framförs alltså som värdefullt att veta om man vill förstå svensksomaliers livsvillkor i relation till det svenska samhället.

Vi ställer oss undrande till vad den här typen av vetande som Brinkemo framför, har för betydelse för exempelvis svensksomaliers tillgång till trygga arbetssektorer och villkor. På vilket sätt menar man att en vit mans påstådda erfarenheter och intryck av somalisk kultur, minimerar risken för att vi i högre utsträckning riskerar att förpassas till samhällets periferi? Hur tänker man att denna värdefulla ”kunskap” ska förebygga att människor som vi, muslimer med afrikanskt påbrå utsätts för verbal såväl som fysiskt våld? Att våra bostadsansökningar i högre utsträckning riskerar att sorteras bort? Eller att vår ohälsa inte tas på allvar när vi uppsöker sjukvården?

Vad som är nonsens är att lobba för att vi ska agera som projektionsytor för en europeisk fantasi om den Andres kulturella anlag för laglöshet och omodernitet. Än mer nonsens är den drypande arrogansen när man försöker reducera vår analys till att handla om en fråga om att vi inte kan se skillnaden mellan koloniala föreställningar och fördomar.

Vid det här laget har ju vi förstått att det är en gratis recension av boken som Timbro är ute efter och inte en seriös diskussion kring våra levnadsvillkor. De stående ovationerna uteblir när ni ger utrymme för rasistiska föreställningar som enbart upprätthåller status quo.

Yasmin Hussein

Maimuna Abdullahi

Mustafa Ahmed

Ayan Mohamed

Mohamed Yassin

Ramla Abdullahi

Said Sheikh

Faaid Ali Nuur

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt