ÅSIKT

En grön och feministisk våg sköljer över Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet: Väljarna belönade vår prioritering av miljö och klimat

För 25 år sedan dansade Miljöpartiet in i riksdagen. Ikväll dansade vi förbi Moderaterna. MP är för första gången näst största parti i ett nationellt val. Moderaterna har inte varit sämre än näst störst sedan valet 1976. Hur man än driver och vänder på detta så skriver vi nu ett nytt kapitel i svensk politisk historia.

En grön och feministisk våg har sköljt över Sverige den här våren. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ tillhör de stora vinnarna i EU-valet, men framför allt tillhör segern de tiotusentals gräsrotsaktivister som kämpat dag och natt de senaste veckorna för att få upp de stora framtidsfrågorna kring klimat, mänskliga rättigheter och jämställdhet på agendan. 

EU-valet kommer att mätas, vägas och analyseras på alla tänkbara sätt de kommande veckorna. Men när det gäller den gröna framgången så tror jag att man redan nu kan dra några ganska enkla slutsatser.

Miljöpartiet har under hela valrörelsen satt klimatfrågan högst på dagordningen. Den här prioriteringen överensstämmer med väljarnas: miljö och klimat är viktigast.

Moderaterna har istället drivit en kampanj som gått ut på att förklara varför EU och Sverige ska slippa ta ansvar för klimatet. Under valrörelsens slutdebatter har MP fokuserat på konkreta åtgärder för att minska utsläppen, medan Moderaterna försökt förklara att Sverige och EU är så litet så det spelar ingen roll vad vi gör.

Frånvaro av blockpolitik har missgynnat de två stora partierna, och i synnerhet Moderaterna.

I en valrörelse som i huvudsak handlar om konkreta sakfrågor som klimat, jämställdhet, mänskliga rättigheter hamnar maktfrågorna och det politiska spelet i bakgrunden. De partier som fokuserar på konkreta lösningar på de problem som EU faktiskt hanterar, snarare än att komma med vaga löften om att ”ta ansvar” eller att säga ”ja till Europa”. 

Den feministiska vågen måste ses i ljuset av att Sverige under åtta år haft en regering som ignorerat jämställdhetsfrågorna. Men alla partier bär ett ansvar för att jämställdhetsfrågorna inte har prioriterats tillräckligt högt. Feministiskt Initiativs framgång har tvingat upp frågorna på agendan, och detta har även gynnat MP.

Framgångarna för MP är också en reaktion mot de kalla vindar som blåser genom Europa just nu. I land efter land vinner högerextrema och rasistiska grupper mark. Extremhögerns mobilisering skrämmer, men den har också satt igång en motkraft som växt i styrka för varje dag under valrörelsen. Över hela landet har skolelever, brandmän, sjuksyrror och vanliga väljare protesterat mot de högerextremas hatiska budskap. Sverigedemokraternas framgångar överskuggas idag av de gröna och rosa framgångarna. Humanismen och öppenheten vann över järnrören.

Klimatet, jämställdheten och de mänskliga rättigheterna avgjorde EU-valet. Vi gröna kommer att göra allt för att dessa globala framtidsfrågor ska fortsätta att sättas högst på agendan, där de hör hemma.

I natt bedrövas vi över att högerextrema går framåt i Europa. Men vi firar att Sverige valt en annan riktning med gröna framgångar. I morgon börjar riksdagsvalrörelsen.

Anders Wallner,

partisekreterare för Miljöpartiet de gröna 

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik