Debatt

Momsbefria vissa begagnade varor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Johan Hultberg (M): Vi måste konsumera hållbarare och smartare

Efter ännu en rekordstor julhandel pågår nu mellandagshandeln. Julklappar och reafynd sprider mycket glädje men samtidigt orsakar konsumtionen en mycket stor del av vår miljöpåverkan.

Vissa hävdar därför att konsumtionen per se måste minska. Andra ignorerar helt problemen. Vi får inte blunda för konsumtionens baksidor men att bara bekämpa konsumtionen i sig när det är den negativa miljöpåverkan vi vill minska är feltänkt. Istället måste vi ställa oss frågan hur kan vi skapa en smart konsumtion. Grunden är självfallet en miljövänlig produktion men vårt agerade som konsumenter spelar också stor roll. Ska vi konsumera hållbart måste vi konsumera smart.

För att skapa en smart konsumtion krävs ett brett engagemang och åtgärder inom en lång rad områden. Själva produktionens miljö- och klimatpåverkan måste naturligtvis minska och det är viktigt att utforma produkter så att de enkelt kan återvinnas. Jag vill också lyfta tre andra områden.

Kunskapsoffensiv för smart konsumtion

Det är glädjande att viljan att konsumera miljö- och klimatsmart ökar. Aktiva konsumenter driver på utvecklingen. De val som vi som enskilda konsumenter gör i vår vardag spelar stor roll för miljön och klimatet. Konkret kan det handla om att minska sin konsumtion av kött eller att välja energisnåla vitvaror. För att kunna vara en aktiv konsument krävs kunskap. Därför föreslår jag ett kunskapslyft för smart konsumtion. Miljö- och klimatfrågorna måste få ta större plats i skolan och centrala myndigheter, som Livsmedelsverket och Konsumentverket, behöver utveckla sitt kunskapsspridande arbete.

Främja ökad livslängd på produkter

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det i regel positivt om en produkts livslängd kan förlängas. Därför är det betydelsefullt att produkter utformas för att hålla länge. Betydelsefull är också second hand-marknaden som kan ge en vara nytt liv. Jag tycker att vi bör se över hur en momsbefriad handel med begagnade varor av mindre värde kan se ut. Behovet av att se över momsreglerna när det gäller second hand har också aktualiserats av ett avgörande i Högsta Förvaltningsdomstolen som innebär att Skatteverket kommit fram till att även försäljningen i ideella organisationers second hand-butiker ska momsbeläggas.

Handeln måste ta ett större ansvar

Handeln har en nyckelroll när det gäller att möjliggöra en smart konsumtion. Det handlar till exempel om vilka produkter som sätts på marknaden och hur produkter marknadsförs. För handeln kan det konkret handla om allt från att utveckla märkning av olika produkters klimatpåverkan till att skapa system för återbruk av kläder. Många enskilda företag gör redan idag mycket men handeln som helhet måste ta ett större ansvar.

Moderat miljö- och klimatpolitik handlar om att bekämpa utsläpp och annan negativ miljöpåverkan. Inte om att bekämpa vare sig bilar eller konsumtion i sig. Här i ligger en viktig politisk skiljelinje mellan Moderaterna och exempelvis Miljöpartiet som har kongressbeslut om att bekämpa ekonomisk tillväxt. Som moderat är jag övertygad om att tillväxt är en förutsättning för att klara våra stora miljö- och klimatutmaningar. Tillväxt är enkelt uttryckt summan av våra framsteg och utan tillväxt får vi inte fram resurser att investera i utbyggnaden av järnvägen eller i mer forskning. Vår tillväxt måste dock vara hållbar. Det förutsätter en hållbar konsumtion. En smart konsumtion.

Johan Hultberg (M)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimat & miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö