Därför anställer vi en imam i kyrkan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Vi vill öka förståelsen för den andres tro

Imamen Othman Al Tawalbeh har anställts i Sofia församling i Stockholm.
Imamen Othman Al Tawalbeh har anställts i Sofia församling i Stockholm.

Sofia församling i Stockholm har anställt en imam, som skall arbeta med ungdomar i Fryshuset. Beslutet är en naturlig konsekvens av Svenska kyrkans vilja till religionsdialog. Många ungdomar känner sig vilsna, inte minst i sin religiösa identitet, och därför behövs fler möjligheter för möten, samtal och reflektion.

Det hävdas ofta att tron är en privatsak. Nu senast i Svenska Dagbladet där kritikern Martin Lagerholm vill ”låta förhållandet mellan Gud och den enskilda individen vara deras ensak” (10/3).

Problemet är bara att det har blivit allt mer uppenbart att religion alls inte bara är en privatsak utan också en alltmer självklar dimension i det offentliga livet. Människor har olika tro och det påverkar våra sätt att tänka och handla. Av det skälet behövs fler öppna samtal om saken. Inte färre.

Svenska kyrkan har här en viktig roll. Genom att vara det största samfundet i landet har Svenska kyrkan ett ansvar inte bara för sin egen verksamhet utan också för att stödja andra troende människors möjligheter att få komma till tals, få utöva sin religion och få tillgång till sådana mötesplatser som främjar förståelse och respekt för den Andre.

Sofia församlings beslut är en konkretion av de värderingar som lyfts fram i Svenska kyrkans annonskampanj ”Ja till respekt”. De vill ge uttryck för en tro som inte gör våld på andras tro, som respekterar varje människas lika värde och att Gud inte gör skillnad på människor.

Det är i den andan som Sofia församling i Stockholm under nio månader anställt imamen Othman Al Tawalbeh. Han ska tillsammans med prästen Maria Kjellsdotter Rydinger lägga grunden till ett större projekt som genom vägledning, utbildning och dialog bland unga vill motverka främlingsfientlighet och rasism. Projektet ska också föregripa konfrontationer och motsättningar som har sin grund i bristande förståelse för den Andres tro.

Othman Al Tawalbeh är välutbildad i islam och har god kunskap om det svenska majoritetssamhället och dess värderingar. Han kommer att ge stöd till muslimska ungdomar i deras utveckling. Det är något positivt som gynnar hela samhället.

Yngre muslimer efterfrågar muslimska ledare med kunskaper om islam och svenska samhällsförhållanden. Vi bör arbeta för att tillgodogöra oss den dubbla språk- och kulturkompetens som finns hos unga svenska muslimer. Detta kan bidra till att nyansera bilden av den Andre, på ömse håll.

Projektet har väckt många positiva reaktioner, men också kritiska. Vissa menar att det är formellt omöjligt att anställa någon i Svenska kyrkan som inte tillhör densamma. Så står det dock inte i den kyrkoordning som reglerar Svenska kyrkans arbete. Där står det i stället att varje kyrklig arbetsgivare kan pröva om det finns särskilda skäl för undantag från kravet på kyrkotillhörighet. Där görs också skillnad på såväl olika slag av anställningar som olika slag av arbetsuppgifter, i syfte att underlätta nya initiativ.

Sofia församling har inte brutit mot något regelverk, utan valt att säga ”Ja till respekt” och göra det möjligt för unga människor av olika tro att mötas för samvaro, samtal och dialog.

Hans Ulfvebrand
Jan Forsell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN