Vi ska inte straffa lagliga sexköpare

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Beatrice Ask (M): Att betala för sex är tillåtet i de flesta länder – det måste vi acceptera

Svenskar som köpt sex i länder där sexköp är lagligt ska kunna straffas i Sverige, föreslår Socialdemokraterna. Förslaget bryter mot principen om att varje stat bestämmer över sina egna lagar, skriver justitieminister Beatrice Ask.
Foto: STEFAN MATTSSON
Svenskar som köpt sex i länder där sexköp är lagligt ska kunna straffas i Sverige, föreslår Socialdemokraterna. Förslaget bryter mot principen om att varje stat bestämmer över sina egna lagar, skriver justitieminister Beatrice Ask.

Socialdemokraterna har meddelat att man vill att den som köper en sexuell tjänst i ett annat land ska kunna dömas för detta i Sverige, och detta även om det inte är straffbart i det andra landet. Vid en ytlig betraktelse kan detta framstå som naturligt och självklart.

Förslaget är dock problematiskt på flera plan. Inte minst när det gäller Sveriges möjligheter att i det internationella samarbetet motverka kriminaliseringar som vi menar är orimliga.

Varje stat är i princip suverän över sitt eget territorium. Det innebär bland annat att staterna som huvudregel själva bestämmer vad som ska vara kriminaliserat. Enskilda kan vanligen räkna med att man inte begår något brott där man befinner sig, om man följer landets lagar. Huvudregeln är alltså, att för att svenska domstolar ska kunna döma någon för det som han eller hon har gjort i ett annat land, krävs att beteendet är straffbart även där. Detta kallas för dubbel straffbarhet.

Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel. För riktigt allvarliga gärningar där det finns en allmänt accepterad syn i flertalet länder om att beteendet ska vara kriminaliserat, kan man dömas i Sverige för sådant som man gjort i ett annat land, även om gärningen inte är straffbar där. Det handlar bland annat om könsstympning av kvinnor och sexuella övergrepp mot barn. Ett viktigt skäl bakom dessa undantag är att det inte ska vara möjligt att utnyttja att det finns några få länder som inte har kriminaliserat beteendet.

Att köpa sex av en vuxen person är kriminaliserat endast i några få länder. Det är något vi anser vara felaktigt, men som vi måste acceptera. Jag skulle naturligtvis vilja att fler länder ser fördelarna med att kriminalisera sexköp och därför inför ett sådant brott i sin lagstiftning. Jag argumenterar därför också för detta i olika internationella sammanhang.

Men om Sverige avskaffar kravet på dubbel straffbarhet för köp av sexuell tjänst gör vi ett tydligt avsteg från de principer som gäller för att det ska anses finnas skäl att göra så. Det finns en uppenbar risk att detta kan få allvarliga konsekvenser för våra möjligheter att på ett trovärdigt sätt agera när andra länder har infört kriminaliseringar som vi anser vara orimliga.

Är Socialdemokraterna beredda att acceptera att andra länder på motsvarande sätt frångår internationella principer? Kan Socialdemokraterna tänka sig att acceptera om en annan stat bestämmer sig för att ta krafttag mot ”abortturism” och börjar straffa kvinnor för aborter de genomfört i Sverige? Tycker Socialdemokraterna att vi ska acceptera att enskilda straffas för ”homosexuella gärningar” som de i ett annat land påstås ha gjort sig skyldiga till iSverige? Eller att kvinnor dras inför utländsk domstol och straffas för att ha klätt sig utmanande i Sverige?

Om Sverige struntar i internationella principer kan vi inte med trovärdighet agera när andra länder beter sig på motsvarande sätt. En sådan utveckling vore djupt olycklig.

Socialdemokraterna har tidigare haft en tradition av att respektera andra länders suveränitet och visat respekt för det som anses vara internationella regler. Har Socialdemokraterna kastat dessa principer överbord?

Beatrice Ask

Publicerad: