Inför feminism i skolan för killar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Rossana Dinamarca (V): Redan i tidig ålder får pojkar lära sig att de är överlägsna flickor

Vi måste på allvar utmana maskulinitetsnormerna, skriver Rossana Dinamarca (V).
Vi måste på allvar utmana maskulinitetsnormerna, skriver Rossana Dinamarca (V).

DEBATT. En vän gjorde en studie på en förskola. Hon frågade pojkarna vad de ville bli när de blev stora. De svarade saker som läkare och astronaut. Sen frågade hon vad de skulle vilja bli om de varit flickor i stället. De reagerade med sådan upprördhet över att ens behöva ställas inför tanken om att vara flicka att de inte kom på något att säga alls.

Redan i mycket tidig ålder får pojkar lära sig att de är överlägsna flickor. Den yttersta konsekvensen av en sådan föreställning är att det leder till mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt samhällsproblem som vi bara har börjat upptäcka vidden av. Det skadar framför allt kvinnor och flickor, men även män och pojkar. Mäns inskolning i dominans och förakt för svaghet, som kopplas till kvinnor och femininitet, är en förlust för deras liv också.

Väldigt många män får tidigt lära sig att sårbarhet, medkänsla och att känna osäkerhet är feminint – och att det är känslor som måste undantryckas för att inte bli nedvärderad och känna skam. För att stämma in på den bild av manlighet som upprätthålls och uppmuntras överallt i samhället går en del män så långt som att slå kvinnor.

I år handlar den internationella kvinnodagen för oss i Vänsterpartiet om att säkerställa säkerheten för alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Det ska vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om en demokratisk rättighet.

En sådan samhällsförändring kan ske om flera aktörer samverkar, som civilsamhället, kommunen, landstinget och rikspolitiken. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för att rikspolitiken implementerar en nolltolerans för våld mot kvinnor, juridiskt såväl som socialt.

Våld mot kvinnor är fortfarande djupt inbäddad i den svenska kulturen och samhället. Det går knappt att öppna tidningen utan att läsa om hur ännu en kvinna är dödad för att hon försökt lämna en destruktiv relation. Dagligen misshandlas kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt i Sverige, ibland så allvarligt att det leder till döden.

I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, enligt BRÅ.

Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Kvinnojourerna behöver en kontinuerlig finansiering för att kunna bedriva ett fungerande arbete på lång sikt och som är likvärdig i hela landet. Därför är vi stolta över att ha fått igenom en sådan satsning i årets stadsbudget.

När kvinnor tar sig ton, utmanar makten och tar offentliga positioner, öppnas också en dammlucka av hat, inte minst i sociala medier. Kvinnor ska skrämmas och hotas till tystnad, med verbalt våld och ibland med fysiskt våld.

Denna samhällsfara kräver krafttag och politiken måste ta sitt ansvar.

Vi kräver att regeringen omgående fattar beslut om en handlingsplan mot våldtäkter och sexuellt våld.
Hat och hot som genomförs i sociala medier ska tas på lika stort allvar av rättsväsendet som om någon sagt det i ditt ansikte.
Vi vill att en haverikommission tillsätts som ska se över varje fall där en kvinna mördats eller misshandlats till döds av en närstående man.
Feminism för killar i skolan. Förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar ska också arbeta normkritiskt. Alla som jobbar i dessa verksamheter ska ha genuskunskap antingen i utbildningen eller som kompetensutveckling.

Det är dags att göra upp med de stereotypa föreställningarna som förminskar både män och kvinnor och som skapar en grogrund för våldet.

Vi måste på allvar utmana maskulinitetsnormerna, alltså de bilder av hårda, våldsamma män som vi ständigt matas med. Inga fler dödade kvinnor!

Rossana Dinamarca

Feministisk talesperson (V)

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN