En strategi räddar inte våra bönder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Alliansen om lantbrukspolitiken

REPLIK. Det hedrar LRF att de har så höga tankar om regeringen att de tror att en livsmedelsstrategi ska vara lösningen på svensk livsmedelsproduktions utmaningar. Sett till hur regeringen de facto agerar är vi Allianspartier betydligt mindre hoppfulla.

Vi har i förhandlingarna exempelvis tryckt på vikten av stärkt konkurrenskraft genom sänkta kostnader i hela livsmedelskedjan. Regeringen svarar med att flagga för en kilometerskatt som kommer försämra konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter avsevärt. Vi har sagt att vi vill att all svensk produktion ska öka, inte enbart ekologiskt. Regeringen svarar med att i både regeringsförklaring och budget peka ut ekologisk produktion som vägen framåt.

Vi tror på svenskt lantbruks framtid och har därför jobbat för att försöka göra regeringens uddlösa utkast till strategi så skarp som möjligt.

Efter att ha gett konstruktiva inspel och förhandlat sedan slutet av juni så inser vi dock att vi nog inte kommer komma överens om hela livsmedelsstrategins innehåll.

Vi har nu i stället sträckt ut en hand för att enas kring fyra långsiktiga mål för svensk livsmedelspolitik till 2030. Accepterar regeringen detta så har branschen fått långsiktiga mål tagna med ett brett klubbslag i riksdagen, samtidigt som regeringen kan presentera sin strategi inom några veckor.

För till syvende och sist avgörs svenskt lantbruks framtid inte av en livsmedelsstrategi, utan av faktiskt genomförd politik. Bucht har de senaste åren skjutit på alla åtgärder med hänvisning till en svensk livsmedelsstrategi. Men vill Bucht visa handlingskraft och göra något för svensk livsmedelsproduktion kan han göra det när han vill.

Låt inte svenskt lantbruk vänta mer, Sven-Erik Bucht!

Kristina Yngwe (C)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Lars Tysklind (L)

Magnus Oscarsson (KD)

Läs LRF:s debattartikel här: Snart tvingar ni sista bonden stänga ner

Läs Sven-Erik Buchts replik här: LRF har helt rätt – vi behöver en strategi

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: