ÅSIKT

Gå inte på myten om en för dyr landsbygd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Landsbygdsministern: Vi vägrar att lämna någon del av landet i sticket

Foto: Land och stad ska inte ställas mot varandra – tvärtom kompletterar de varandra. Och för att hela landet ska leva behövs  förutsättningar för att bo och jobba oavsett var i landet man lever, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

DEBATT. Med värmen kommer för många en längtan ut på landet. Ut i naturen, till kusten, en liten sjö eller vandra i fjällen. Landet förknippas med lantlig idyll, betande kor, vajande sädesfält och röda stugor.

Sen kommer hösten och vintern. Då illustreras landsbygden i tv-rutan som avfolkningsbygd, butiker som lägger ner, kommuner där ekonomin inte går ihop.

I båda fallen är landsbygden det där andra, något lite exotiskt nästan jämfört med större orter och städer där utmaningarna är bostadsbrist och brister i kollektivtrafiken. Landsbygden ses som det avvikande och staden är normen som förknippas med modernitet, tillväxt och framgång.

Den bilden är felaktig. Svensk landsbygd är närande – inte tärande. Den har gjort Sverige rikt och den kan ge ännu mer.

Jag är övertygad om att hela landet behövs. Land och stad ska inte ställas mot varandra – tvärtom kompletterar de varandra. Och för att hela landet ska leva behöver det finnas förutsättningar för att bo och jobba oavsett var i landet man lever.

Utmaningarna i större städer och mindre orter på landsbygd påminner om varandra. Det handlar om kompetensmatchning på arbetsmarknaden, utbildning, bostadsfrågor, den demografiska utvecklingen, klimatet och miljön. Och om en fungerande välfärd. Genom att utveckla den svenska modellen i hela landet bygger vi ett starkt och hållbart Sverige – och skapar en landsbygd där det är attraktivt att bo och leva.

Det finns naturligtvis även olikheter, inte minst stora regionala skillnader. Egentligen går det inte att prata om en landsbygd, utan om flera landsbygder då förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. Lösningarna kan skilja sig i Skåne gentemot Norrbotten.

Det framförs ibland argument och rena myter om att det är för dyrt att hålla liv i landsbygden. Att tillväxt och utveckling, som genom en naturlag, endast är möjlig i städer. Det är naturligtvis helt galet av flera skäl och de myterna måste vi göra upp med.

Svensk tillväxt bygger till stor del på råvaror från landsbygden och ingen stad är ju självförsörjande. Här behöver vi snarast ställa oss frågan vilken landsbygd vi vill ta mat och energi från, om vi vill ha en svensk produktion? Det vi äter måste växa eller beta på en landsbygd någonstans – så varför inte på den svenska landsbygden?

Innan sommaren kommer regeringen att presentera en livsmedelsstrategi, vid årsskiftet 2016-2017 kommer den parlamentariska kommittén för landsbygdens utveckling att lämna sitt förslag till en sammanhållen landsbygdspolitik och våren 2017 kommer regeringen att presentera ett nationellt skogsprogram. Det här är saker som kommer att skapa jobb och tillväxt i hela landet.

Regeringen har satsat historiska 10 miljarder kronor på att utveckla välfärden i våra kommuner, vi bygger ut antalet högskoleplatser i hela landet och ser till att öka den statliga närvaron i hela landet.

Och arbetet tar inte slut här.

Regeringen behöver göra mer, alla behöver göra mer. Men vi måste också arbeta tillsammans för att stärka framtidstron hos alla ungdomar, skapa fler jobb och utveckla vår välfärd. Vi behöver göra upp med förutfattade meningar om att tillväxt endast är möjlig i storstäder.

I dag inleds landsbygdsriksdagen i Visby på Gotland. Under dessa dagar samlas landsbygdsaktivister, politiker och tjänstemän för att sätta landsbygdsfrågorna högst på agendan och driva på landsbygdsutvecklingen.

Mitt budskap till landsbygdsriksdagen är tydligt. Landsbygden och de som bor där måste få de förutsättningar som de förtjänar. Den här regeringen vägrar att lämna någon del av landet i sticket.

Sven-Erik Bucht

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs Moderaternas replik: Du saknar en plan, Bucht

Läs Vänsterpartiets replik: Jobba hårdare Bucht!

ARTIKELN HANDLAR OM