ÅSIKT

Britternas sak är vår – du måste hjälpa till

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Federleys vädjan till 90 000 svenskar i Storbritannien – berätta för britterna varför de behövs i EU

Foto: Jag uppmana alla er tusentals svenskar som lever på de brittiska öarna – engagera er i valkampanjen. Med en trovärdig röst kan ni visa att vi är starkare tillsammans, skriver Fredrick Federley (C).

DEBATT. Den banbrytande musiken, de gemytliga pubarna och den fantastiska fotbollen har gjort att många svenskar ser Storbritannien som sitt andra hem.

För ungefär 90 000 svenskar så har de möjligheter för arbete, familjeliv och studier som Storbritannien erbjuder varit såpass lockande att de valt att se Storbritannien som sitt första hem.

Inför folkomröstningen om det brittiska EU-medlemskapet vänder jag mig därför direkt till er som valt att lämna Sverige, till er som valt att söka lyckan i Storbritannien.

Det är ni som främst vet om den styrka det innebär för EU att ha Storbritannien som medlem, men det är också ni som främst kan visa för era brittiska kollegor, vänner och familjemedlemmar att vi är starkare tillsammans.

Valet om Storbritannien ska vara kvar i EU eller inte är helt upp till hur det brittiska folket väljer att rösta, men det finns goda skäl att uppmärksamma de effekter som ett brittiskt utträde skulle få.

Ett brittiskt utträde vore en ekonomisk katastrof. Enligt det brittiska finansdepartementet skulle kostnaden för det genomsnittliga brittiska hushållet bli uppemot 50 000 kronor om Storbritannien skulle lämna unionen.

Kostnaden för nationalinkomsten skulle bli 6 procent till 2030 jämfört med om man väljer att stanna i unionen.

Även för Sverige riskerar de ekonomiska effekterna att bli kännbara. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och de försämrade handelsmöjligheterna ett brittiskt utträde innebär riskerar att slå hårt mot den svenska ekonomin och jobben.

Förutom att vara en god handelspartner är Storbritannien också en allierad i arbetet med att stoppa klimatförändringarna.

Det vore ytterst olyckligt om den tydliga röst Storbritannien är för att ställa om energisystemen och skapa ett mer hållbart samhälle försvann från förhandlingsborden i EU.

EU är långt ifrån enat i att ta klimatförändringarna på allvar. Därför behövs britternas övertygelse om att det går att stoppa klimatförändringarna och samtidigt skapa jobb och tillväxt som motvikt mot de krafter som tycker att EU gör tillräckligt.

Jag tror inte att den brittiska viljan att genomföra viktiga klimatsatsningar försvinner om man lämnar EU – men deras möjligheter att genomföra viktiga klimatåtgärder skulle försämras avsevärt.

Om den brittiska rösten är viktig i arbetet med att hantera den säkerhetsrisk klimatförändringarna innebär så är britterna helt avgörande i arbetet med att hantera säkerhetshoten från terrorism och internationell brottslighet.

Via EU-samarbetet finns stora möjligheter att gemensamt samarbeta för att kartlägga och bekämpa de terrorceller som verkar gränsöverskridande i Europa.

Ett Storbritannien som lämnar EU innebär inte att terroristerna lämnar Europa. Det är avgörande för vår gemensamma säkerhet att fortsatt ha ett starkt samarbete på de här områdena.

Utgången inför folkomröstningen är oviss men argumenten för Storbritannien att stanna kvar är många.

Jag vill därför uppmana alla er tusentals svenskar som lever på de brittiska öarna att engagera er i den här viktiga valkampanjen.

Det här är det brittiska folkets val men jag är övertygade om att ni med en trovärdig röst kan visa att vi är starkare tillsammans.

Fredrick Federley , europaparlamentariker (C)

ARTIKELN HANDLAR OM