Sverige är på väg åt fel håll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Elisabeth Svantesson (M): Aftonbladets "Klassresan" visar på ett land som inte håller ihop

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson

DEBATT. Aftonbladets reportage "Klassresan" visar på ett Sverige som inte håller ihop. Skillnaderna längs den röda tunnelbanelinjen är exempel på detta.

Utanförskap och känslan av att samhället inte räcker till, visar sig i hela landet. Det tar sig olika uttryck och orsakerna skiljer sig ibland åt. Men det är likväl oacceptabelt. Vi får aldrig kompromissa kring utanförskapet – det ska brytas. 

Sverige är på väg åt fel håll. Om några år riskerar närmare en miljon människor befinna sig i utanförskap, enligt regeringens egna beräkningar. Trots detta blundar Stefan Löfven för utmaningen. Hög svensk tillväxt innebär inte, som Löfven tycks tro, att det automatiskt går bra för alla i Sverige.

Några delar är särskilt viktiga för hela Sverige ska hålla ihop:

Skolan ska lägga grunden för att alla barn får de kunskaper som krävs för att gå vidare ut i vuxenlivet. Oavsett varifrån du kommer eller var du bor. I dag finns områden där skolan inte ger alla en chans. För en nolltolerans mot dåliga skolor behöver Skolinspektionen tydligare kunna ingripa när skolan inte ger tillräckliga kunskaper.

Det behövs också fler skickliga lärare i utsatta områden och lärarna ska ha mer tid med eleverna. Tiden ska läggas på undervisning.

Tryggheten måste finnas överallt. I Sverige ska det inte finnas parallella samhällen – områden med stor otrygghet, där polis och ambulanspersonal inte kan göra sitt jobb och där andra lagar gäller. Det ska finnas tillräckligt med poliser i Sverige så att människor kan känna trygghet överallt. Därför behöver Sverige 2 000 fler poliser.

Vägen ut ur utanförskap börjar med ett jobb. Därför är det avgörande att det blir fler och nya vägar in på arbetsmarknaden. Ett sätt är att fler ska kunna lära sig jobbet på jobbet. Därför har vi föreslagit en ny anställningsform, för unga och utrikes födda, där det går att kombinera arbete med utbildning. Det ger fler möjlighet att få in den första foten på arbetsmarknaden, få erfarenhet och därmed möjlighet att få även sitt andra och tredje jobb.

Det behövs även bättre möjlighet att kunna flytta dit jobben finns. Det kräver fler bostäder, men också att bostäderna inte är för dyra. Därför behöver det bli enklare för fler att ta steget in på bostadsmarknaden.

Stora skillnader mellan bostadsområden som ligger nära varandra, är tyvärr inte ny problematik. Det visar än tydligare att det krävs kraftfulla insatser för att göra något åt det. Då får vi inte blunda för utmaningen.

Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson (M)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: