ÅSIKT

Brandmännens larm: Nu klarar vi inte mer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Räddningstjänsten är i kris – här är förändringarna som krävs

Foto: Håkan Olofsson.

DEBATT. Räddningschefen på Gotland gick på skärtorsdagen ut i media med budskapet ”Bristen på personal är stor och situationen akut”. Den här situationen befinner sig tyvärr stora delar av svensk räddningstjänst i.

Landets brandmän är trötta och överutnyttjade. Många har haft en arbetssituation med för få kollegor under flera år. Känslan av att arbetsgivarna inte har rätt vilja att rekrytera är utbredd. Det förekommer fraser som att ”vi anar att arbetsgiven vill att utryckningsstyrkan ska krympa på naturlig väg” – kanske i besparingssyfte.

Situationen förstärks av ett föråldrat och föga lockande kollektivavtal som saknar grundläggande saker som skälig beredskapsersättning, ob-ersättning vid övning kvällar och helger och, hör och häpna, ingen betald ledighet vid nära anhörigs bortgång och begravning. Under 2015 valde ett antal kommuner dessutom att försämra tidigare framförhandlade lokala avtal. Agendan är dold och beteendet gör oss förundrade.

Vi behöver rannsaka oss själva och vända utvecklingen innan de trötta trotjänarna som ser till att verksamheten ute i kommunerna fungerar helt enkelt avslutar sina anställningar. På många brandstationer hänger allt på en handfull kollegor som tar ett ansvar utöver allt som begäras kan. Skulle dessa stöttepelare inte orka längre så havererar beredskapen mot skydd och olyckor fullständigt på orten.

Vi behöver alla rannsaka vårt agerande och återta kontrollen över situationen.

Rekrytering måste ske på ett modernare sätt och anpassas till rådande behov av personal på aktuell brandstation. Saknas personal dagtid så kan vi inte annonsera efter personal med budskapet "Beredskap var tredje vecka dygnets alla timmar gäller".

Arbetsgivarna måste ta ansvar för en fungerande schemaläggning för brandmännen. Att sätta ett schema som kräver ständiga byten och övertid är inte ansvarsfullt och förekommer inte på "normala" arbetsplatser.

Tillsynsmyndigheterna måste bredda sin tillsyn till att omfatta hur arbetsgivarna bedriver sitt rekryteringsarbete och hur man hanterar uppkomna brister i bemanningen.

Mängder av utredningar har gjorts på området, betänkanden har lämnats av en samlad bransch men de konkreta resultaten uteblir. Det pågår ett arbete nu i efterdyningarna av gångna avtalsförhandling som ska presenteras i höst.  Låt oss sätta ett stort hopp till det arbetet.

Politiken är ytterst ansvarig för uppkommen situation och att lösa den.

Vi borde vara stolta över och rädd om svensk räddningstjänst kloka uppbyggnad. Fungerande och omskött ger den hjälp för behövande och det till en låg kostnad med hel- och deltidsanställd personal som kompletterar varandra på ett klokt sätt.

Håkan Olofsson

Deltidsbrandman samt ombudsman på Brandmännens riksförbund

ARTIKELN HANDLAR OM