ÅSIKT

Nattis lika rätt som dagis

DEBATT

9 debattörer: Även de som arbetar på udda tider måste få barnomsorg

Foto: ”En rättighet” Idag har kommuner ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på kvällar och helger. Det vill debattörerna från regeringen och fem organisationer ändra på.

Regeringen vill att fler människor som kan och vill arbeta ska ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete. För ensamstående eller par där båda arbetar är en ordnad plats i förskolan på dagtid en självklarhet genom barnomsorgsgarantin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men för de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid är livspusslet nära nog omöjligt att få ihop. En del har rent av har tvingats ge upp sina yrken för att barnomsorg saknas.

Livstempot har förändrats radikalt för de flesta av oss. Som medborgare och konsumenter ställer vi krav på att allt från sjukvård till matvaruaffärer ska finnas tillgängligt dygnet om.

Att arbeta natt eller på traditionellt udda tider blir mer och mer vanligt. Ett konkret exempel är föräldrar med delad arbetsdag som arbetar på konstnärliga institutioner som producerar musik, teater, opera och som inte har någon möjlighet att förändra sina arbetstider. Delad dag innebär att man repeterar på dagen, är ledig några timmar för att sedan återgå till jobbet och föreställningen på kvällen. Att arbeta delad dag är helt enkelt en förutsättning för att kunna verka i yrket. För dem är behovet av kompletterande omsorg på kvällstid en nödvändighet för att kunna arbeta.

Barnomsorg på obekväm arbetstid skulle i högsta grad också stärka ensamståendes situation på arbetsmarknaden.

I_dag har kommunerna ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på kvällar och helger. I_stället beror det främst på den politiska viljan i den aktuella kommunen om barnomsorg på obekväm arbetstid, när så är befogat, överhuvudtaget erbjuds. Det som i en kommun anses som en självklar rättighet, utifrån barnkonventionens princip om ”barnets bästa”, gäller inte alls i en annan kommun. Därför kan en ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas av en kommun, medan en likvärdig individuell prövning avslås i en annan.

Detta skapar en stor otrygghet i vardagen. Människor ska inte behöva flytta till ”rätt” kommun för kunna arbeta och ha råd att leva på sin lön. Därför bör det ställas krav på att barnomsorgsgarantin ska gälla alla förvärvsarbetande föräldrar – inte bara de som arbetar dagtid.

Det är inte att inskränka det kommunala självstyret att ställa krav på att kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla omsorg även på obekväma arbetstider. Tvärtom stärks arbetslinjen, jämställdheten ökar och livskvalitén förbättras.

Vill man att alla ska kunna arbeta så måste naturligtvis en barnomsorgsgaranti, utifrån principen om barnets bästa, gälla alla barnfamiljer.

Ekvationen är enkel. Barnomsorg kom till som en av huvudingredinserna i arbetslinjen just därför att män och kvinnor på lika villkor ska kunna arbeta. Dessutom kräver a-kassan ordnad barntillsyn för att man oförhindrad ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och för att att få ut sin arbetslöshetsersättning. Det ställer krav på lika förutsättningar i Sveriges kommuner. Annars fungerar de centralt styrda reglerna i arbetslöshetsförsäkringen inte likvärdigt.

Nuvarande skollag krockar därför radikalt både med regeringens ambitioner att fler ska kunna delta i arbetslivet och med reglerna i a-kassesystemet!

Vi strävar mot ett samhälle där familjer ska kunna få vara olika, ha olika önskemål och behov, och ändå vara lika mycket värda. Detta mål kan vi komma mycket närmre genom att skyndsamt se över och modernisera författningarna. Lagen måste stärkas så att trygg barnomsorg, anpassad efter föräldrarnas förvärvsarbete och barnets eget behov, erbjuds till alla barn vars föräldrar arbetar. Det säkrar att alla föräldrar som vill arbeta också ska kunna göra det.

Tina Acketoft
(fp) riksdagsledamot
Maria Kornevik Jakobsson
(c) riksdagsledamot
Olof Lavesson
(m) riksdagsledamot
Desirée Pethrus Engström
(kd) riksdagsledamot
Helene Sigfridsson
generalsekr Sveriges Makalösa föräldrar
Sture Nordh
ordförande TCO
Bo Olsson
förbundsordförande Symf
Anna Carlson
förbundsordförande Teaterförbundet
Anna-Karin Simlund
sångerska och barnomsorgsansvarig Symf