Låt varje dag vara en flickdag

Debattören: Sveriges utrikespolitik måste vara jämställd och prioritera tjejer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varje flicka har rätt att växa upp fri från våld i samhällen som respekterar deras rättigheter, skriver Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige.
Varje flicka har rätt att växa upp fri från våld i samhällen som respekterar deras rättigheter, skriver Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige.

DEBATT. I dag, på FN:s internationella flickdag, kommer 30 000 flickor under 18 år att tvingas gifta sig, medan 5 500 flickor under 15 år föder barn.

Med mindre än 12 år kvar tills FN:s globala mål ska vara uppfyllda måste världens länder växla upp arbetet för jämställdhet och motverka de krafter som nu hotar flickors rättigheter.

På många platser i världen ser vi i dag ett bakslag mot jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter. Konservativa stater och ledare runt om i världen hotar särskilt flickors och kvinnors möjligheter att själva bestämma över sina liv och kroppar.

Flera länder har de senaste åren gjort ansträngningar för att försämra eller förhindra tillgång till sexualupplysning och preventivmedel samtidigt som flickors och kvinnors skydd mot våld har försämrats.

Exempelvis uppmanade Tanzanias president Magufuli nyligen kvinnor att sluta använda preventivmedel, samtidigt som landet har en lag som stänger ute gravida flickor och unga mödrar från utbildning.

I Guatemala föreslås en ny lag som skulle kunna innebära att flickor och kvinnor som får missfall döms till fängelse, en skärpning av landets redan strikta abortlagar.

Och i Egypten har en ung kvinna just dömts till fängelse efter att ha slagit larm om mäns sexuella trakasserier. Till och med i Sverige finns politiska förslag om att försvaga kvinnors och flickors rättigheter, till exempel genom att införa sambeskattning, inskränka aborträtten och ta bort pappamånaderna i föräldraförsäkringen.

I vårt dagliga arbete för alla barns rättigheter är det tydligt att flickor är dubbelt diskriminerade, både på grund av sitt kön och sin ålder. Flickor värderas lägre från dagen de föds, ibland redan från att de är i magen.

Flickor fortfarande överrepresenterade bland de barn som aldrig får någon utbildning och bland de som tvingas sluta i förtid. De lägger 40 procent mer tid än pojkar på obetalt arbete i hemmet och har därmed mindre tid för skola, läxor och fritid.

Barnäktenskap, könsstympning och andra former av hedersrelaterat våld och försök att kontrollera flickors sexualitet är ett problem såväl i Sverige som globalt. Under sin livstid kommer en av tre flickor i världen att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld, och troligtvis kommer hon själv få skulden medan förövaren går fri.

Om vi ska hålla vårt löfte och uppnå de globala målen till år 2030 måste världens ledare växla upp arbetet för att undanröja de hinder som står i vägen för flickor – och i förlängningen för världen i stort.

Därför kräver vi att kommande regering, oavsett partipolitisk färg:

  • Säkerställer att Sveriges utrikespolitik även fortsättningsvis har ett starkt
    jämställdhetsfokus och prioriterar insatser som riktar sig till just flickor.
  • Blir en ledande röst globalt för att motverka alla former av diskriminering och övergrepp mot flickor.
  • Tar ett helhetsgrepp för flickors rättigheter enligt den Agenda för flickor Plan International Sverige lanserar i dag, med följande prioriterade områden: jämställdhet från tidig ålder, våld, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), utbildning, barnäktenskap, mens, prostitution och människohandel, framtida försörjning och flickors möjlighet till inflytande.
  • Öronmärker resurser för ungas tillgång till sexualundervisning och preventivmedel.
  • Säkerställer att alla flickor, även gravida flickor och unga mödrar, får en bra och trygg utbildning och möjlighet att skapa sin egen framtid.
  • Lyssnar på och prioriterar flickor i beslutsprocesser och utformandet av insatser som når dem.

Varje flicka har rätt till en uppväxt fri från våld, i samhällen som respekterar deras rättigheter.
Låt varje dag vara en flickdag.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Publisert:

LÄS VIDARE