Bussarbetsgivarna: Kommunal tar fajten – för männen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Facket tar till storsläggan i en mansdominerad bransch för att höja redan höga löner

-

Foto: Scanpix

Natten till i går inledde Kommunal en strejk riktad mot busstrafiken. Strejken är utformad för att få omfattande konsekvenser och drabbar vanliga resenärer hårt. Kravet är mer än vad andra fått – för en manligt dominerad medlemsgrupp med näst högst löneläge inom Kommunal.

Natten till onsdag inleddes Kommunals strejk för busstrafiken. Strejken trappas upp redan i nästa vecka. Den 24 juni utökas konflikten. Därefter utvidgas konflikten ytterligare den 29 juni. En stor del av Sveriges busslinjer kommer att stå stilla. Umeå och Stockholmsområdet kommer att drabbas allra hårdast inledningsvis. Vanliga medborgare kommer att drabbas av ökade restider till och från arbetet. Än värre är att utryckningsfordon riskerar minskad framkomlighet på grund av ökad privatbilism och att resor till och från vårdcentraler och sjukhus kommer att bli svårare för personer utan egen bil.

Kommunals strejk riskerar att bli den mest omfattande under årets avtalsrörelse. Tanken är utan tvivel att med starka maktmedel försöka tvinga fram en överenskommelse. Så vad är det då som Kommunal strider för som är så viktigt?

Till att börja med kan det konstateras att strejken inte går att hänföra till LO:s upprepade krav om kvinnopotter. Trots en ambition att locka fler kvinnor till branschen är fler än åtta av tio bussförare män. Det är heller inte en låglönesatsning. Bussförare tjänar mer än snittet inom Kommunal. Trots det kräver Kommunal större lönehöjning för bussförarna än vad andra på svensk arbetsmarknad tackat ja till under årets avtalsrörelse.

Ett annat krav som rests är ökad anställningstrygghet. Här kräver Kommunal att anställningstryggheten ska gälla även då man byter arbetsgivare i samband med trafikupphandling. Detta trots att Arbetsdomstolen tydligt avgjort att lagstiftningen inte stöder en sådan tolkning. Men även undantaget att frågan regleras genom lag och inte kollektivavtal är kravet märkligt. Bussförare är ett av de tryggaste jobben som finns och efterfrågan på förare är stor. Inom upphandlad trafik behåller man i regel sin arbetsgivare i mellan 10-15 år och vid en övergång av trafik får de flesta nytt jobb hos den nya operatören. Från Bussarbetsgivarnas sida har vi förvånats över Kommunals agerande. Våra förhandlingar landade snabbt hos Medlingsinstitutet och det bud som medlarna överlämnade förkastade Kommunal i princip omedelbart. Våra försök till en konstruktiv dialog har besvarats med utökade varsel.

Vår enda förklaring till detta agerande är att Kommunal ser bussavtalet som ett område där de kan till rallarsvingar. När man inte lyckats nå framgång inom övriga, i regel kvinnodominerade, avtalsområden såsom undersköterskor, tar man till storsläggan i en klassisk manlig bransch för att försöka höja redan höga löner. Ett sorgligt och inte särskilt ädelt agerande. Vi hoppas att Kommunal slutar använda avtalsrörelsen av internpolitiska skäl och kommer tillbaka till förhandlingsbordet så att vi kan ersätta slagord med diskussion.

Peter Jeppsson

Publisert: