Kött- och Charkföretagen: Prispressen på kött bakom skandalen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kontroll och ifrågasättande av orimligt låga priser enda lösningen

Hästköttskandalen har genererat toppnyheter runt om i Europa den senaste veckan.

Under de senaste veckorna har vi i media sett en stor härva av oredlighet avslöjas över stora delar av Europa. Alla är överraskade över att nötkött på detta sätt har bytts ut mot hästkött. Ett stort svenskt företag har fått bära hundhuvudet i den svenska debatten samtidigt som många sitter och duckar från ansvar.

Det är prispressen från dagligvaruhandeln och storkökssektorn som är den viktigaste anledningen till matfusket inom EU. Det är inte ovanligt att seriösa svenska aktörer konkurreras ut av utländska leverantörer som lagt sig 20 procent under det svenska budet. När allt handlar om pris går det så här.

Vi vill vara tydliga med att den europeiska lagstiftningen på området är solklar. Alla led i kedjan har ett ansvar för att lagstiftningen uppfylls och alla led i kedjan måste således säkerställa att lagen följs. Uppenbart har inte de interna kontrollerna varit tillräckliga när det gäller kontrollen av att nötkött verkligen är nötkött. Därför välkomnar vi också den utökade kontroll som efter diskussion i Bryssel nu kommer att ske också i Sverige under mars månad.

Det är dock anmärkningsvärt att det var först den 12 februari 2013 som dagligvaruhandeln informerade om innehållet i sina egna varumärken, trots att det är snart en vecka sedan Findus reagerade och informerade myndigheterna. Detta reser naturligtvis frågan om hur dagligvaruhandeln och storköken säkerställer att deras leverantörer lever upp till lagstiftningen och varför man duckat i debatten?

Vi anser att ett tungt ansvar vilar just på denna del av livsmedelskedjan. Det är prisfokuseringen i handeln som gjort matfusket möjligt. Frestelsen att fuska blir för stor för oseriösa företagare. Vi ser direkt via våra medlemsföretag vilken verklighet som dagens ensidiga prispress på mat har lett till. Prispressen från både dagligvaruhandeln och storköken leder till att företag i Europa lockas att ta genvägar på den prispressade marknad som maten blivit. Detta underlättas av att den offentliga kontrollen är mycket bristfällig i många avseenden, även i Sverige.

Seriösa svenska företag får mycket svårt att konkurrera om att leverera handelns egna varumärken eller att förse storköken med mat utan att närma sig den gråzon som finns i förhållande till livsmedelslagstiftningen. Både dagligvaruhandeln och storköken måste inse att orimligt låga offerter bör göra dem misstänksamma. Och i stället för att bara troskyldigt acceptera dem måste de ifrågasättas och i grunden granskas. Inriktningen måste ändras från prisfokus till kvalitet och att lagstiftningen efterlevs är naturligtvis en självklarhet för varje seriös aktör, oavsett var i kedjan man befinner sig.

Det är naturligt att man då ett problem uppmärksammas genast söker en lösning. I media har vissa debattörer nu snabbt ropat på mer omfattande obligatorisk ursprungsmärkning av färdigmatens ingredienser, exempelvis kött och mejeriprodukter, i övertygelsen om att detta skulle lösa problemet. Så är naturligtvis inte fallet och ursprung ska inte blandas ihop med spårbarhet. Hårdare regler kan aldrig ersätta kontroll. Det är i stället kontrollen i samtliga led som måste bli bättre samtidigt som det måste ske ett ifrågasättande, inte hyllande, av orimligt låga erbjudanden. Lågpriskulten inom dagligvaruhandeln och storköken måste få ett slut. Om något låter för bra för att vara sant är det också sannolikt det.

Åke Rutegård

Publisert: