ÅSIKT

Urban Ahlin (S): Märk varorna från Israels bosättningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Regeringens oenighet hindrar Sverige från att sätta press på Israel

Urban Ahlin.

Sverige bör införa krav på ursprungsmärkning av varor från Israels bosättningar i Palestina. På så vis skulle konsumenter i Sverige själva kunna välja att bojkotta varor från bosättningarna. Tillsammans med ett erkännande av Palestina är det exempel på vad Sverige kan göra.

Konflikten har i decennier krävt liv och förstört möjligheter för både palestinier och israeler att leva i fred och frihet. Den israeliska ockupationen förvägrar palestinierna rätten till ett land. Fredsförhandlingar om en tvåstatslösning är den enda vägen till fred och förbättrade livsvillkor i regionen. Men Israel motsätter sig förhandlingar.

För oss är det självklart att Sverige ska agera aktivt inom EU för att sätta press på Israel och nå fredsförhandlingar. Men det finns också flera åtgärder som Sverige kan vidta. Splittringen inom regeringen är dock djup i frågor om Mellanöstern. Vi väntar fortfarande på besked från regeringen. Regeringens vankelmod hindrar Sveriges möjligheter att agera i FN och EU.

Sverige bör införa ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna.

Ett av de största hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna. Handel med produkter från bosättningarna bidrar till att upprätthålla dagens situation. Det är positivt att EU har ett handelsavtal med Israel men jag vill också understryka att produkter från bosättningarna inte omfattas av avtalets förmåner eftersom de inte är produkter från Israel. Varje EU-land bör bättre se till att detta efterlevs till fullo. Svenska konsumenter har i dag svårt att få information om de produkter de köper kommer från bosättningar eller från Israel. Sverige borde föregå med gott exempel och införa ursprungsmärkning som exempelvis Storbritannien har gjort och som Danmark är på väg att införa. Sverige borde också agera pådrivande för att få fler EU-länder att göra samma sak. Med en tydlig ursprungsmärkning kan konsumenterna göra medvetna val och välja att bojkotta varor från bosättningarna. Socialdemokraterna kommer nu att motionera om ursprungsmärkning i riksdagen.

Sverige bör erkänna staten Palestina.

Palestinierna är redo för självständighet. Den palestinska myndigheten har målmedvetet arbetat med statsbyggande åtgärder och fått det internationella samfundets stöd för detta. Vi socialdemokrater har länge varit mycket tydliga i vår hållning: Om Sverige inte ger sitt stöd till en palestinsk stat i detta läge när Israel omöjliggör fredsförhandlingar  överlåter vi i praktiken till ockupationsmakten att besluta när Palestina kan bli en självständig stat. Det är en orimlig politik.

Sverige bör rösta ja till att uppgradera Palestinas status i FN:s generalförsamling.

Nu har FN:s generalförsamling öppnat sin 67:e session. Med stor sannolikhet kommer Palestina att inför generalförsamlingen lägga fram en resolution med innebörden att uppgradera sin ställning. Detta bör Sverige stödja. Självklart måste resolutionstexten vara känd innan Sverige kan säga slutgiltigt ja till en helhet men regeringen bör tidigt deklarera en principiellt positiv hållning. Men de tiger eftersom regeringen är oenig.

Sverige bör uppgradera Palestinas representation i Stockholm.

Regeringen undertecknade i somras ett värdlandsavtal med den palestinska ambassadören. Syftet är att uppgradera den palestinska representationen och göra den likvärdig en ambassad. Socialdemokraterna välkomnar alla steg i denna riktning. Vi ser dem som steg mot ett erkännande och kommer självfallet att rösta ja till detta i riksdagen.

Sverige får inte stå passivt inför Israels politik som aktivt hindrar möjligheterna till en palestinsk stat.

Nu är snart Palestina återigen en aktuell fråga i FN. Sverige bör, genom eget agerande, i EU och i FN, vara en tydlig röst för en palestinsk stat och därmed en röst för fred.

Urban Ahlin