Låt inte fler barn dö på Medelhavet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2015-04-23 | Publicerad 2015-04-22

Rädda Barnen: Skriv på vårt upprop mot stängda gränser till EU.

BARN PÅ FLYKT. En räddningsarbetare tar hand om ett barn från en flyktingbåt i hamnen i Pozzallo i Italien.

I dag möts EU:s regeringschefer för att diskutera den pågående humanitära katastrofen på Medelhavet. Vi vill se ett resultat som både beslutar om akuta insatser och pekar ut långsiktiga lösningar. Insatserna är höga. Ett resultat av mötet som endast återupptar sök- och räddningsoperationerna är inte tillräckligt.

EU och dess medlemsländer måste skapa säkra vägar för människor på flykt - inte minst på grund av att bland dem finns en stor mängd barn.

Rädda Barnen, och många med oss, kräver att händelserna nu får en tydlig politisk respons. Ansvaret vilar tungt på de angränsande länderna och på alla medlemsländer i EU. Hittills har tyvärr EU:s hantering varit helt otillräcklig och i viss mån felriktad. Sedan Italien avslutade sök- och räddningsoperationen som kallades Mare Nostrum i oktober förra året, har tusentals människor omkommit. De insatser som vidtog efter att räddningsoperationen tog slut har inte motsvarat förväntningarna.

Enbart räddningsoperationer medverkar inte till att lösa de andra mycket allvarliga och långtgående problem som vi står inför. På lite längre sikt behövs förebyggande insatser, demokratiutveckling och ekonomisk utveckling i de länder vilka människor flyr ifrån. På kort sikt måste flyende barn, kvinnor och män ges legala och säkra vägar in i Europa.

Rädda Barnen har nu tagit initiativ till ett upprop för mänsklig solidaritet och mot stängda gränser till EU. Vi kräver att Europas ledare tar sitt ansvar så att människor i nöd kan nå tryggheten via säkra vägar och med transporter där de inte är i händerna på flyktingsmugglare.

Det är dags att EU visar att vi är en gemenskap och att gränspassagerna öppnas. Det finns redan i dag flera sätt att använda existerande instrument för detta.

Sverige bör utfärda humanitära visum för flyende. Varje EU-land har redan i dag möjlighet att bevilja humanitära visum genom undantag som finns i EU:s viseringskodex. Sverige bör gå före och använda den möjligheten och vi bör förmå andra EU-länder att också göra det. Det är dags att principerna om solidaritet och ansvarstagande som EU-länderna kommit överens om, får sin praktiska tillämpning.

Ett annat instrument finns i systemet med kvotflyktingar. Genom att fler kommer i fråga som kvotflyktingar erbjuds de mest sårbara människorna en säker väg till trygghet. Sverige och övriga EU-länder bör öka sina flyktingkvoter drastiskt.

I dag saknar hälften av EU-länderna avtal med FN:s flyktingorgan UNHCR om att ta emot kvotflyktingar. Sverige tar emot den högsta kvoten – och den kvoten uppgår endast till 1 900 människor per år. Det är inte ens en bråkdel om vi ser till det enorma behov av trygghet och skydd som krävs för de miljontals människor i världen som befinner sig på flykt från sina hem.

Antalet humanitära kriser i världen är rekordstort. Allt talar för att människors utsatta situation exempelvis i och runt Syrien, på Afrikas horn eller i Afghanistan kommer att bestå under mycket lång tid.

På internet cirkulerar en konstruerad bild där EU-ländernas alla ledare står i en flyktingbåt på väg över Medelhavet. Om vi tänker tanken att de som flyr är människor vi känner till eller känner: nog skulle vi ha andra förväntningar på våra politiska ledare att hantera situationen mer kraftfullt? Vi inom Rädda Barnen vill rikta de förväntningarna mot våra valda ledare. Genom att skriva på uppropet för att inget barn ska dö på Medelhavet visar vi våra svenska och europeiska politiker att det är dags att EU lever upp till de förväntningarna – redan i dag, men också i morgon och i framtiden.

Inger Ashing

Elisabeth Dahlin

Här kan du skriva under

Klicka här om du vill skriva under Rädda Barnens upprop.

Följ ämnen i artikeln