Vi vill ha tredelad föräldraförsäkring

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MP: Utred också möjligheten till fler än två vårdnadshavare

Rickard Persson (MP) och Annika Hirvonen Falk (MP).

DEBATT. I dag beslutar riksdagen om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Det är ett viktigt steg framåt, men inte tillräckligt. Miljöpartiet fortsätter arbeta för att alla barn ska få rätt till sina närmaste vuxna, oavsett om de lever i stjärn- eller kärnfamiljer.

Pappors uttag av föräldraledighet har ökat sedan 1970-talet, men det går allt för långsamt. Att pappor och mammor delar mer lika på föräldradagarna är en nyckelfaktor för jämställdhet. Det gynnar kvinnors löneutveckling och ekonomiska självständighet. Det ger barnen en närmare relation till sina pappor. Och det ger barnen positiva förebilder och påverkar deras sätt att själva vara föräldrar i framtiden.

Därför är dagens beslut i riksdagen så välkommet och viktigt. Vi är mycket glada över att Folkpartiet lämnar blockpolitiken bakom sig och agerar efter sin ideologi i den här frågan.

Men en extra månad som är reserverad för vardera föräldern betyder inte att vi är i mål. Föräldraförsäkringen behöver reformeras för att fullt ut verka för jämställdhet, och för att alla barn ska kunna bli vårdade av sina närstående vuxna.

Det är länge sedan kärnfamiljen – mamma, pappa, barn – var den enda normen. I dag får omkring en tredjedel av alla barn uppleva att deras föräldrar separerar under deras uppväxt. Och allt fler barn växer upp i familjer som ser ut på ett annat sätt än i gamla tiders läseböcker: med en ensamstående förälder, i en ombildad familj, med två mammor, med två pappor, eller i en stjärnfamilj med flera vuxna.

Föräldraförsäkringen möter inte dessa barns och familjers behov. En far- eller morförälder, en sambo eller partner som inte är barnets vårdnadshavare kan ha en lika viktig roll i barnets liv som en förälder. Därför måste andra än de juridiska vårdnadshavarna kunna omfattas av föräldraförsäkringen.

Miljöpartiet föreslår att föräldraförsäkringen delas i tre delar: en del som är reserverad för vardera föräldern, och en del som kan överlåtas till någon annan vuxen som står barnet nära, eller delas mellan föräldrarna som de själva vill. Ett ytterligare steg för att anpassa lagstiftningen till den rådande verkligheten är också att utreda möjligheten att låta ett barn ha fler än två vårdnadshavare.

I dagens debatt i riksdagen kommer vi säkert att få höra en rad gamla argument för att inte röra föräldraförsäkringen. Kristdemokraterna kommer att säga att det handlar om valfrihet, och att föräldrarna vet bäst vad som är bäst för barnen. Det argumentet blir allt mer ihåligt ju längre tiden går. Menar de på fullt allvar att bara drygt vart tionde barn mår bäst av att föräldrarna tar ut lika många dagar var? För så ser verkligheten ut enligt Försäkringskassan. Knappa 13 procent av föräldrar till barn födda 2010 delade lika på föräldrapenningen under barnets första två levnadsår.

I söndags var det Fars dag och i dag tar riksdagen ett viktigt steg framåt: för att fler fäder ska bli närvarande pappor, för jämställdheten och för barnets rätt till sina närstående vuxna.

Annika Hirvonen Falk,

jämställdhetspolitisk talesperson (MP)

Rickard Persson,

ledamot i socialförsäkringsutskottet (MP)

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM