Vi skapar en hållbar framtid för de unga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ola Lindholm menar i Aftonbladet 4 augusti att "Politikernas löften om att satsa på barnen är tomma ord". Det är fel. I Stockholm är den politiska skiljelinjen tydlig. Under de senaste fyra åren har vi tvingats se hur den moderatledda alliansen skurit ner på område efter område som rör barnen. Kollogårdarna har sålts, fritidsgårdar har stängts och socialtjänsten har skurits ner med hundratals miljoner kronor.

För Miljöpartiet är det definitivt inga tomma ord när vi kräver sommaröppna fritidsgårdar, upprustning av socialtjänsten och fler vuxna i skolan.

Vi förstärker i vår budget, socialtjänstens insatser för utsatta barn, med 100 miljoner kronor under nästa mandatperiod. Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen är prioriterat.

Vi utökar insatserna riktade direkt till barn och unga som lever med missbrukande föräldrar. Gruppverksamheter där barn till missbrukare får möjligheter att tala med varandra är ett effektivt sätt att stödja och hjälpa dessa barn.

När det gäller fritidsgårdar är Miljöpartiet i Stockholm pådrivande för att dessa ska vara öppna även sommartid. Vi vet att det samhällsekonomiskt är det enda rätta, och vi vet att det är framförallt under semesterperioden som redan utsatta barn har det extra svårt.

Vi ställer höga krav på att idrottsanläggningar och simhallar ska ha generösa öppettider och rimliga priser, bland annat föreslår vi en grupprabatt för barn och vuxen för att underlätta idrott tillsammans.

Antalet kolloplatser ska utökas. Under en rad av år har vi motsatt oss den moderatledda alliansens utförsäljningar av kollogårdar. Det behövs också åtskilliga miljoner kronor mer till mötesplatser för unga, formade utifrån ungdomarnas egna villkor, fler kaféer, replokaler och kulturaktiviteter.

Helt grundläggande i Miljöpartiets politik är att skapa en hållbar framtid för de unga - även socialt, och det avsätter vi medel för i vår budget. Så Ola Lindholm, lägg din röst på de Gröna och barnen har allt att vinna.

Stefan Nilsson (MP),

gruppledare i Stockholm

Publisert: