”Kommunerna slösar bort dina skattemiljarder”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Timbro och SlösO: Tvinga kommunerna betala tillbaka sina extrabidrag

Sundsvalls kommun har skurit ner inom både omsorg och skola – men har satsat på ett nytt äventyrsbad i stället.
Foto: Foto: LINDA ELIASSON/SUNDSVALLS TIDNING
Sundsvalls kommun har skurit ner inom både omsorg och skola – men har satsat på ett nytt äventyrsbad i stället.

Under det gångna året har Timbro och SlösO (Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar) på olika sätt uppmärksammat hur kommuner och landsting använder skattebetalarnas pengar.

Våra granskningar har visat att kommunpolitikernas prioriteringar sällan tycks stämma överens med den egna retoriken eller medborgarnas förväntningar. Offentliga kärnverksamheter med påtalade brister får stå tillbaka till förmån för extravaganta fritids- och kulturprojekt.

Vi har i en ny rapport följt upp en uppmärksammad granskning från 2009 av 16 kommuners utgiftsprioriteringar i kristid. Den visar nu att de extra statliga stödmiljarderna till kommunsektorn för 2010, för att värna välfärdens kärna, i många fall har använts till andra ändamål.

Den bild som framkom 2009 gäller tyvärr alltjämt. Krisinsikten tycks stanna vid besparingar i vård, skola och omsorg. Låt oss ge några aktuella exempel:

Under det senaste året har Sundsvalls kommun skurit ner inom både omsorg och skola, och samtidigt åkt veritabelt utför i Lärarförbundets ranking av skolkommuner. Samtidigt satsas medborgarnas pengar på plask och lek: kalkylerade 200 miljoner kronor (!) i byggkostnader för det nya äventyrsbadet har nu på två år fördubblats, och då är inte driftskostnaderna medräknade.

För de 17 miljoner kronor som Botkyrka kommun lägger på att bygga en cirkushangar, skulle kommunen kunna bekosta vidareutbildning av de 153 barnskötare som krävs för att nå det egna målet om kvalitetshöjning genom fler högskoleutbildade pedagoger i förskolan.

Gotlands kommunpolitiker går hårt åt äldreomsorgen. Flera av de dagcentra där de äldre kan träffas och umgås läggs ner. I slutet av 2009 fattades beslutet att stänga Grönsiskans matsal, en av få träffpunkter för äldre i Visby där de erbjudits ett lagat mål mat om dagen. Effekten har i praktiken blivit en ökad isolering av äldre. Men kommunstyrelsens ordförande vill, som hon själv uttryckt det, ”våga gasa” i dåliga tider. Därför satsas till exempel 2,4 miljoner kronor på bokbussar, vars årliga driftskostnad motsvarar den summa som Grönsiskans matsal och dagcentra hade behövt för att kunna drivas vidare. Skattebetalarna får också nöjet att sponsra gasandet på en helt ny speedwaybana med 1,5 miljoner kronor.

Dessa är tyvärr bara några exempel i mängden. Politikernas prioriteringar framstår tydligt i sin brutalitet. Är det vad vi vill och ska betala skatt för? Självklart inte i relation till vad som måste gå först, utifrån ett rimlighetsperspektiv på den offentliga sektorns uppgifter och utgifter.

Nyligen visade tidningen Dagens Samhälle att kommunsektorn under förra årets krisår gjorde ett samlat överskott på 15 miljarder kronor och att kommuner och landsting i år beräknas gå med 20–25 miljarder kronor i överskott. För 2010 tillfördes kommunsektorn totalt 17 miljarder kronor i extra statsbidrag, för att klara vård, skola och omsorg.

Men eftersom kommuner och landsting nu tycks göra ett överskott, även om extrabidragen räknas bort, vore det enda rimliga att riksdagen kräver en återbetalning av samtliga extra statsbidrag för 2010. Och att båda regeringsalternativen lovar att frysa sina vallöften om nya extrabidrag för nästa år.

Skattebetalarnas pengar kan användas betydligt bättre än som stöd åt cirkushangarer, speedwaybanor och äventyrsbad.

Thomas Idergard
Johan Ingerö
Johan Andréasson
Emilie af Jochnick

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN