Hägglund, här är din chans att stoppa steriliseringarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialminister Göran Hägglund (KD).
Socialminister Göran Hägglund (KD).

I dag släpper Socialstyrelsen sin efterlängtade utredning om vården för transpersoner. Och nu är det upp till bevis för ansvariga socialministern Hägglund. Senast den 17 juni meddelade Hägglund i Aftonbladet att han strävar efter att den berörda gruppen ska ”uppnå så god hälsa som möjligt” och att han såg fram emot ”att ta del av Socialstyrelsens tankar och förslag på området”. Nu har Hägglund tillgång till ett gediget material med konkreta förslag för att förbättra transpersoner hälsa – men också förslag som innebär att de kränkningar av transpersoners mänskliga rättigheter som fortfarande står inskrivna i svensk lag äntligen undanröjs.

Villkoren för transpersoner i Sverige regleras i dag av en lag från 1972, Lagen om fastställelse av kön i vissa fall. Enligt denna lag krävs att en person för att få sitt juridiska kön ändrat ska vara svensk medborgare, ogift, över 18 år och steril. Dessa krav har bland annat inneburit att transpersoner som önskat få sitt juridiska kön ändrat så att det överensstämmer med personens könsidentitet har tvingats till oönskade skilsmässor och till oönskade medicinska ingrepp. Tvångssteriliseringar är med andra ord fortfarande en realitet i Sverige.

Dessutom har svensk sjukvård utestängt alla andra transpersoner, förutom de som ansågs passa in i diagnoskoden F 64.0 Transsexualism, från vård. Det har inneburit att människor har tvingats till dyra behandlingar på egen bekostnad, i Sverige eller utomlands. Att inte genomgå någon könskorrigerande behandling, bara för att svensk vård har ansett att det inte är nödvändigt, är inte ett alternativ. Den psykiska ohälsan bland människor som tvingas leva sitt liv i en kropp som inte överensstämmer med den egna könsidentiteten är enorm.

Det var efter uppvaktningar från organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter som Socialstyrelsen själva valde att tillsätta utredningen under sensommaren 2009. Nu är utredaren, juristen och före detta riksrevisorn Karin Lindell, klar. Därmed har initiativet återigen förflyttats till lagstiftarna. Allt sedan Socialstyrelsen tillsatte sin utredning har ansvariga politiker upprepade gånger hänvisat till den pågående utredningen som en anledning till att inga initiativ har tagits på området. Nu ligger en gedigen utredning på bordet.

Lindell presenterar ett mycket bra förslag som, om det går igenom, kommer att avsevärt förbättra livet för många av Sveriges transpersoner. De könskorrigerande behandlingarna föreslås göras tillgängliga också för andra än de som diagnosticerats med transsexualism – och dessutom föreslås ett antal åtgärder för att kvalitetssäkra vården och säkerställa att alla erbjuds samma vård, oavsett var i landet man bor.

Utredningen innehåller också förslag till lagändringar. Lindell föreslår att kravet på att vara ogift ska tas bort – ett krav som enligt all logik borde ha försvunnit som en konsekvens av den könsneutrala äktenskapslagstiftningen – och att också utländska medborgare ska kunna beviljas ändrad juridisk könstillhörighet. Lindell vill också att det ska utredas huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad – och understryker att det när unga transpersoner söker vård skyndsamt ska övervägas att sätta in både stopphormoner, för att hindra pubertetsutveckling, och könskonträra hormoner. Allt för att minska risken för psykisk ohälsa. Dessutom förelås steriliseringskravet försvinna. Det ska också vara möjligt att ändra sitt juridiska kön helt oberoende av medicinska ingrepp.

Om Lindells alla förslag plockas upp av ansvariga lagstiftare och görs till verklighet kommer det att innebära en revolutionerande förbättring av verkligheten för transpersoner i Sverige i dag. Fortfarande skulle några åtgärder återstå, inte minst de som tillvaratar unga transpersoners rättigheter och möjligheter att uppnå bästa tänkbara hälsa - men vi skulle fortsättningsvis slippa att figurera i internationella transpolitiska sammanhang som ett skamligt exempel på ett land som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL
Kasper Svensson, vice förbundsordförande RFSL Ungdom
Maria Sundin, RFSL:s förbundsstyrelse och medlem WPATH, The World Professional Association for Transgender Health

Publisert: