Inför dataslöjd i skolan

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien: Internet finns överallt – utom i skolan

Lär ut datorslöjd i skolan, tycker debattörerna.
Foto: COLOURBOX
Lär ut datorslöjd i skolan, tycker debattörerna.

Internet är sedan länge här för att stanna. I skolan kör eleverna om lärarna ifråga om data- och it-kunskaper. Men skolungdomarna missar samtidigt på bred basis viktiga delar i datoranvändningen, såsom mediekritik, etik och teknik. För att bland annat stävja nätmobbningen och utjämna kunskapsskillnaderna mellan eleverna ifråga om it-färdigheter föreslår Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och projektet "Ambient Sweden" därför ett nytt ämne i skolan – "dataslöjd", i analogi med träslöjd och syslöjd.

Innan vi börjar förklara vad vi menar med dataslöjd och varför det behövs, kan man göra två historiska nedslag i Sverige under de två senaste decennierna. Två tidpunkter med ganska kort tid emellan, som visar hur snabbt behovet av en säkrare och mer strukturerad it-miljö har uppstått:

Bjästa 2010. Trots det avskyvärda som hände i det lilla samhället i Ångermanland, kan fallet samtidigt lära oss mycket. Vågorna av nätmobbning först mot flickan, sedan mot våldtäktsmannen, visar på enskilda individers sårbarhet på internet – och på ett helt samhälles okritiska hållning inför det som skrivs på nätet. Samtidigt bör inte hela skulden läggas på de specifika personer som deltog i hetsjakten. En stor del av utmaningen med att förebygga lynchstämning på internet ligger nämligen på det samhälle där vi alla växer upp.

Sverige 1995. Så sent som för 15 år sedan började privatpersoner få tillgång till internet i hemmet. Det som tidigare hade varit ett militärt och forskningsrelaterat verktyg utvecklades till vad som idag är en fullt integrerad del av snart sagt alla svenska hushåll och arbetsplatser. Men förändringen skedde rekordsnabbt, utan att samhället hade hunnit förbereda medborgarna på Internets möjligheter och hot.

En anledning till att det har blivit så här, är att internet och datahantering inte i tillräcklig grad diskuteras och behandlas inom utbildningsväsendet. Internet finns, kort sagt, överallt utom i skolan. Mot bakgrund bland annat av detta vill projektet ”Ambient Sweden” ge en tydlig rekommendation till regeringen: inför ett nytt skolämne, ”dataslöjd”, för att adressera datoranvändning.

Trots ungdomarnas till synes stora kunskapsövertag inom it gentemot vuxna, kan vuxna lärare förmedla kunskaper som eleverna oftast inte har. Det kan bland annat handla om att få ungdomarna att visa upp ett större omdöme och en tydligare integritet på nätet.

Vi skulle vilja ha med några inslag i undervisningen om internet som stärker elevernas medvetenhet. Det är för det första mediekritik, som handlar om hur man förhåller sig till det informationsflöde som finns på nätet. För det andra är det etik, som handlar om moraliska grundvalar i kommunikation med andra. Och för det tredje handlar det om teknik, som kan vara såväl kreativt och skapande som kritiskt och analyserande.

Dessa komponenter kan så samlas i ämnet ”dataslöjd”, som ska vara ett obligatoriskt ämne som vi tycker bör finnas från första klass i grundskolan till sista året på gymnasiet.

Vi vill dock poängtera att det är helt avgörande med lärarutbildning i de tekniska färdigheter som eleverna kanske redan har. Dessutom måste förstås även lärarna ha tillägnat sig kunskaper om mediekritiska eller etiska aspekter på internet. En obligatorisk it-utbildning för blivande lärare är därför en förutsättning för att kunna ha lärare i ämnet. I dag saknas en sådan lärarutbildning. För att kunna inrätta ett skolämne liknande det vi föreslår måste därför även lärarvidareutbildningsprogram skapas.

Projektet ”Ambient Sweden”, som startades 2009 av IVA, syftar till att Sverige ska vara en ledande internetnation år 2015. Projektets slutrapport lades fram nu i mars 2010, och gav rekommendationer även kring effektiv e-förvaltning, lagstiftning mot brottsliga handlingar på internet, ytterligare massiva investeringar i nätinfrastruktur, åtgärder för en blomstrande tjänstemarknad kopplad till internet, med mera.

Vi hoppas och tror att ett framtidsnedslag i Sverige år 2015 visar elever som känner sig trygga när de använder internet, och som kritiskt vågar ifrågasätta det de läser om på nätet. Och vi hoppas och tror att vi år 2015 möter en gediget it-utbildad lärarkår.

Staffan Truvé

Styrgruppsordförande för ”Ambient Sweden”,

ordförande SICS och ledamot i IVAs avdelning XII – informationsteknik

Staffan Eriksson

Huvudprojektledare ”Ambient Sweden”, projektledare IVA

Björn O. Nilsson

Vd IVA

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN