ÅSIKT

Rökförbudet till för vårdtagarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Det är för att visa omsorgstagarna respekt som rökfri arbetstid införs. Dessutom är det fortfarande tillåtet att röka på lunchrasten, skriver debattören.
DEBATT

Tre anställda i Stockholms stad menar i en debattartikel att införande av rökfri arbetstid i Stockholms stad är en kränkning av rökande anställdas fri- och rättigheter och ett sätt för arbetsgivarna att fostra dem.

Det är till att börja med viktigt att klargöra att det fortfarande kommer att vara tillåtet att röka på lunchrasten, som är en del av fritiden. Det står naturligtvis var och en fritt att använda sin fria tid som man vill. Beslutet i Stockholm berör endast arbetstiden och handlar om hänsyn till andra som man kommer i kontakt med i arbetet.

Förslaget om rökfri arbetstid i Stockholm väcktes första gången av Miljöpartiet i juli 2008, i en motion till kommunfullmäktige. Bakgrunden är att många omsorgstagare inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ber om att slippa komma i kontakt med rök och röklukt.

De tre debattörerna hänvisar till socialtjänstlagen, där det står att ”verksamheten ska byggas på respekt för människors själv­bestämmande och integritet”. Det är just den respekten för omsorgstagarnas integritet som är huvudskälet till att rökfri arbetstid införs på allt fler platser.

Beslutet är också viktigt för barn och ungdomar i skola och förskola. Förutom att deras integritet är lika viktig att skydda handlar det också om att förebygga att de börjar röka, eftersom barn och ungdomar tar efter hur vuxna, det vill säga lärare och annan personal, gör.

Det finns ytterligare en fördel med rökfri arbetstid: de som vill sluta röka får lättare att göra det när arbetskamrater inte tar rökpauser.

Detsamma gäller också äldre och personer med funktions­nedsättningar – det blir lättare att sluta för de som vill om inte personalen som kommer på besök luktar rök.

Det är svårt att bryta ett nikotinberoende och därför är det viktigt att kommunen som arbetsgivare stödjer de anställda som vill sluta röka.

Alla anställda som röker bör ges möjlighet att få gå gratis kurser i rökavvänjning och att få subventionerade nikotintugggummi och nikotinplåster.

Nästan alla landsting och ungefär hundra kommuner har infört rökfri arbetstid och övergången har gått väldigt smidigt. Det borde vara lika naturligt med rökfri arbetstid som rökfritt på restauranger, eftersom det i båda fallen rör hänsyn till människor i ens omgivning. Det är bara några år sedan rökfritt på restauranger infördes och det är redan en självklarhet.

Stefan Nilsson
gruppledare (MP) i Stockholms stad