ÅSIKT

Sanningen om vegetarianism/veganism

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ett antal människor som är utbildade inom näringslära och biokemi har undersökt hälsan hos livstidsvegetarianer och har kommit fram till att vegertarianism inte är ett långsiktigt sätt att uppehålla en bra och hälsosam livsstil på.

Människor som långsiktligt lever på en sådan diet lider alltid av näringsbrist, vilket med stor sannolikhet kan leda till vittgående konsekvenser.

Vegetarianismen gräver sakta men säkert sin egen grav, men alltför många vetenskapsmän och andra människor ser ännu inte detta. Vegetarianism leder nämligen människan in i ett tillstånd som inte är hälsosamt, det må vara fysiskt, mentalt, emotionellt eller alla tillsammans! Den mänskliga kroppen MÅSTE ha en viss mängd kött, d.v.s. animaliskt protein. Med kött menas således även fisk och skaldjur. På så vis är det inte fel att utesluta ex. gris- och nötkött så länge som man äter av marina livsformer. Faktum är att animaliskt protein är absolut nödvändigt för att människans tankeprocess skall hålla sig frisk och stark. Vegetarianism är således inte en speciellt bra lösning.

Födan är oss given av Naturen och Skapelsen, men många människor tror även att allt ätligt är till för den mänskliga varelsen. Detta är till 100% INTE sant. Viss föda finns "placerad här" enbart för djur och viss föda är menad för oss att dela tillsammans med våra vegetariskt konsumerande vänner, djuren. Ett exempel på en föda vi delar med djuren är morötter, och ett exempel på en falsk lära och falska, ologiska slutsatser av människor, är vetegräs-juice, som är en produkt i den långa raden av så kallade "hälsokostvaror". Vetegräs-juice är skadligt för kroppen liksom avocado, cashew-nötter, tofu etc.

De virriga argumenten om vegetarianism och "protein" är totalt missförstådda. Detta betyder att animaliskt protein inte är ersättningsbart med vegetarisktiskt protein. Kött är kompakt näring och det är inte heller fysiskt möjligt för en människa att konsumera den mängd frukt och grönsaker för att uppväga det näringsmässiga innehållet i kött. Det är faktiskt skadligt för kroppen, och människan som helhet, att byta ut det animaliska proteinet i vår kost till ex. sojaprotein! Vegetarianism leder människan in i en "positiv degeneration", som gör att personen blir för positiv och "svävande" samt hamnar i den vantron att animalisk föda skulle vara skadlig, vilken den således absolut inte är. Det är heller inte bra att äta för mycket kött. Då leder situationen i stället till en "negativ degeneration", där personen blir negativ och aggressiv. Båda dessa tillstånd är verkligen skadliga för personens mentala, fysiska och psykiska hälsa, för att inte nämna näringsbrist och flertalet sjukdomar som speciellt drabbar barn och äldre som är vegetarianer. En tumregel är att äta kött (d.v.s. kost med animaliskt protein) sex dagar i veckan och sedan vara v egetarian den sjunde dagen, och så vidare. Detta kommer att hålla kroppen och intellektet friskt, vilket är mycket viktigt för den mänskliga livsformen. Sex dagar med kött/animaliskt protein - en dag utan, det är det bästa!

Om vetenskapen, FÖR EN GÅNGS SKULL, kunde överväga de Skapande och Naturliga lagarna, som allt levande lyder under utan undantag, och ta dessa med i ekvationen så skulle vi kunna ha vår "Edens Lustgård". Människans vegetarianism går emot varje naturlag. Inget kan ersätta animaliskt protein. Tills vi lärt oss att manipulera vissa växter att producera animaliskt protein eller att få kött att växa genom cellodling så måste vi på ett så respektabelt och ansvarsfullt sätt som möjligt lita till det vi har att tillgå. Växter som producerar animaliskt protein åt människan och kött som växer genom cellodling vore det ABSOLUT bästa för djuren som således slipper att bli uppfödda och dödade på löpande band eftersom detta förfaringssätt är emot både naturlagarna och Skapelselagarna och således är att betrakta som att döda i urartning (och inte för ens egen personliga överlevnad). Denna strävan är naturligtvis även den bästa för den mänskliga varelsen i alla avseenden. Den urgamla processen att göra smör, ost och yoghurt etc. var inte oss given för intet, ty även dessa bringar oss mycket viktiga näringsämnen.

Varje människa borde i möjligaste mån sträva efter att köpa ekologiskt odlade produkter och/eller att själv odla grödor och i det längsta vara självförsörjande. Precis som de helande egenskaperna hos vin och vinäger, så måste människorna till fullo förstå dem Vi är just på gränsen till att upptäcka vad människokroppen verkligen behöver. Sakta men säkert kommer det ologiska i våra nuvarande metoder och matvanor, som vegetarianism, att bli upptäckta och spridda inom en snar framtid.

Forskarna och vetenskapsmännen har i åratal lyckats odla fram hud till förmån för ex. brännskadade människor. Att ta steget att odla fram kött på liknande sätt är varken långt eller omöjligt. Tvärtom! Först när detta steg på allvar tas kommer inte längre djuren att födas upp och dödas i urartning för att vi skall kunna få det animaliska protein som vi så väl behöver. Ty genom denna vetenskapliga utveckling kommer sannerligen vår planet att bli en bättre plats att leva på, för både människor och djur.

Läs alla inlägg i debatten:

Eliiza