ÅSIKT

Det går inte, grabbar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

EUs stats- och regeringschefer har enats om att grundlagen som stilla somnade in efter folkröstningarna i Frankrike och Holland återigen ska väckas till liv.

Ursäkta, det blir lite löjets skimmer över dessa höga herrar och storslagna beslut.

EUs kommission säger sig ha haft en tankepaus och beslutet i veckan bidrog till att de skulle ha ytterligare en. Under den tiden ska de bevisa för det europeiska folket hur vital EUs organisation är. Beviset ska vi få genom listor på projekt som genomförts. Målsättningen är sedan att stas- och regeringscheferna har enats om en lösning om två år.

Det lär behöva mycket viagra för att väcka denna tungrodda, byråkratiserade institution till liv. Även i aktuella akuta frågor, som när ilskan över Muhammedteckningarna övergick i att bränna ambassader, tog det minst en månad innan regeringscheferna enats om en linje. Linjen var att egentligen inte säga något mer än värna Europeiska ekonomiska intressen.

Det går inte grabbar, det behövs mer än centralt utänkta strategier. Det behövs engagerade människor och sådana kan inte centralbyråkrati framställa.

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM