ÅSIKT

Vi ska stödja fredskrafterna i Israel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

På söndag kommer socialdemokratiska partikongressen att diskutera ett antal motioner med kraven att partiledningen och regeringen ska agera mer aktivt för fred i Mellanöstern.

Vi hade väntat oss ett positivt svar från partistyrelsen. Tyvärr är svaret på de välmotiverade motionskraven passivt och undanglidande. Det är ett svar man varken kan vara stolt över eller nöjd med. Sverige kan och bör göra mer för att bidra till fred i Mellanöstern.

De vägledande folkrättsliga aspekterna är fullständigt klara. De har lagts i ett flertal FN-resolutioner. Israel ska dra sig tillbaka till de gränser som rådde före 6-dagarskriget 1967 och palestinierna ska tillerkännas en egen statsbildning. Men de politiska aspekterna och framtidsutsikterna är illavarslande. Israels beslut att efter 38 år häva ockupationen av Gaza har inte följts upp med fredssamtal mellan parterna. Tvärtemot givna löften utvidgas bosättningarna på Västbanken. Byggandet av den folkrättsstridiga muren/barriären fortsätter. Israel hotar att lägga hinder i vägen för de palestinska parlamentsvalen.

Ingen fred är möjlig om inte det internationella samfundet tar ett samlat grepp om den ohållbara situationen, ger stöd åt fredskrafterna och sätter press på de motspänstiga.

Vi som undertecknat den här artikeln har i mer än trettio år på olika plan aktivt arbetat för att åstadkomma en fredsuppgörelse mellan parterna. Vi vädjar nu till kongressen att fatta beslut som ger partiledning och regering lite råg i ryggen. Förmår kongressen det, kan partiet och Sverige göra en lika historisk insats som i kampen mot apartheid i Sydafrika.

Nu då det norska Arbeiderpartiet åter är i regeringsställning bör det norsk-svenska samarbetet i Mellanösternfrågan återupptas. Det var det nära samarbetet mellan det svenscka socialdemokratiska partiet och det norska Arbeiderpartiet och mellan de svenska och norska utrikesdepartementen som öppnade dörren på glänt för en fredlig utveckling i Mellanöstern.

Tillsammans bör vi ta initiativ som syftar till att förbättra kunskaperna om de olika fredsplaner som föreligger och därigenom öka förståelsen och beredskapen för internationella insatser till stöd för fredskrafterna i Israel och Palestina.

Vi hoppas att partikongressen stödjer motionskraven och banar väg för en framsynt Mellanösternpolitik. Lycka till!

Evert Svensson , Sten Andersson