Dags för S att sluta vela om välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vänsterpartiet bjuder in Socialdemokraterna: Låt oss samarbeta mot privatiseringarna

Det är dags för S att ta ställning mot vinster i välfärden, tycker Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Eva Olofsson.
Det är dags för S att ta ställning mot vinster i välfärden, tycker Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Eva Olofsson.

Efter de senaste månadernas avslöjanden om missförhållanden i privat äldreomsorg behövs en bred kraftsamling i svensk politik mot vinstintressen i välfärden. För Vänsterpartiet är det självklart att varje skattekrona som går till skola, vård och omsorg ska användas till att utveckla verksamheten, inte till vinstuttag eller skatteflykt. Vi hoppas att Socialdemokraterna delar den uppfattningen och att vi gemensamt kan driva frågan framöver.

Vänsterpartiet har alltför länge fått stå ensamma i kritiken mot vinster i välfärden. De förslag till lösningar som det talas om från annat håll har mera karaktären av krishantering än riktiga åtgärder.

Nu är det hög tid att vi lägger de ideologiska skygglapparna åt sidan och försöker hitta breda lösningar. Alla de som tycker att vård är viktigare än vinstintressen bör rimligen kunna enas om åtgärder som förhindrar vinster i välfärden.

Vi behöver inte ha samma utgångspunkter, eller ens samma syn på hur vård, skola och omsorg ska drivas och organiseras. Det enda som krävs är en uppriktig vilja att se till att skattepengar går till verksamhet i stället för till vinst.

Vänsterpartiet menar att det är hög tid för fler att tala om privatiseringarnas pris. Vi befarar att vanvårdsrapporterna från privata äldreboenden bara är toppen på ett isberg. Carema är knappast sista kapitlet i historien om hur vi tar hand om våra gamla i dagens Sverige. Regeringens åtgärder kommer inte tillrätta med problemen, snarare tvärtom. Genom att försöka tvinga kommunerna att införa lagen om valfrihet, Lov, vill man forcera kommunerna att privatisera delar av äldreomsorgen.

Vi har andra lösningar. Till exempel återinvestering av vinsten, modeller för att göra privat äldreomsorg kommunal igen, begränsningar av hur mycket verksamhet som får drivas av en privat leverantör och stimulans av kooperativ eller små företag som väljer kvalitetshöjande åtgärder i stället för vinst.

Det är uppenbart att frågan om vinster i välfärden väcker stor ilska och frustration i arbetarrörelsen. Men under en längre tid har svaren från S-ledningen varit vaga och tveksamma. Vi tycker att det är dags för tydlighet. Att värna varje skattekrona är en god arbetarrörelsetradition, och vi tror att socialdemokratin har allt att vinna på ett tydligt nej till vinstdriven offentlig verksamhet.

För Vänsterpartiet är motståndet mot vinster i välfärden självklart. Och vi slutar inte förrän vi fått bort vinstintressena, det är ett löfte. Våra gemensamma skattepengar ska användas till verksamhet, inget annat. Välfärden ska vara solidariskt finansierad och likvärdig att använda. Kvaliteten ska vara hög.

Därför vill vi också göra rejäla satsningar för att förbättra den offentliga omsorgen. I vår budget finns investeringar som motsvarar en nivåhöjning på 3 miljarder kronor fram till 2014, vilket skulle ge 7 500 nya tjänster inom äldreomsorgen och skapa utrymme för de äldre att själva bestämma över sin vardag och sina aktiviteter. Det ger självbestämmande och verklig valfrihet.

Vi vill uppmana alla som faktiskt tar problemen på allvar att bidra med riktiga lösningar. Vi tror och hoppas att Socialdemokraterna är redo att ta steget ut i den offentliga debatten om vinsterna, och vi tror att de har allt att tjäna på en tydlig och klar uppfattning i sakfrågan.

Jonas Sjöstedt

Eva Olofsson

Publisert:

Ämnen i artikeln