Vi har ett alternativ till social housing

Replik från SKR och Allmännyttan om bostäder för hemlösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I stället för en svensk variant av social housing vill vi i första hand behålla och utveckla den svenska bostadspolitiska modellen med generella och selektiva inslag. Replik från Staffan Isling och Anders Nordstrand.
I stället för en svensk variant av social housing vill vi i första hand behålla och utveckla den svenska bostadspolitiska modellen med generella och selektiva inslag. Replik från Staffan Isling och Anders Nordstrand.

DEBATT. Vi delar Stadsmissionens mål om att hemlösheten ska vara utrotad senast 2030 och behovet av en nationell strategi.

Men i stället för en svensk variant av social housing vill vi i första hand behålla och utveckla den svenska bostadspolitiska modellen med generella och selektiva inslag.

Viktigast är att i ett första steg utveckla och komplettera dagens bostads- och socialpolitik. Ju bättre den fungerar, desto färre människor behöver individuellt stöd från samhället. Socialtjänstens begränsade resurser ska läggas på dem som verkligen behöver stöd för att komma in på bostadsmarknaden och sedan klara av sitt boende.

För att strukturellt hemlösa ska kunna efterfråga en bostad behövs nya bostäder till rimliga kostnader, en ökad rörlighet på bostadsmarknaden samt att bostadsbidragen höjs och målgruppen för stödet vidgas.

För socialt hemlösa är Bostad först, när stödet genomförs enligt modellen, en framgångsrik modell. Kommunala sociala kontrakt kan även fortsättningsvis  behövas för socialtjänstens traditionella målgrupper. Inte minst ger allmännyttans och socialtjänsternas vräkningsförebyggande arbete resultat, dubbelt så många avhysningar har kunnat undvikas jämfört med verkställda.

Kommunerna har den lokala förankring och kompetens som krävs för att skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna leva i goda bostäder. Staten behöver stå för ekonomiskt stöd och inte minst en nationell politik för hur olika grupper ska kunna efterfråga bostäder efter behov.

Även om vi delvis har skilda idéer om vägen framåt så delar vi samma mål om att utrota hemlösheten. Vi vill därför föra en dialog med Stadsmissionen om hur vi tillsammans kan bidra till målet.


Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE