ÅSIKT

Moderat populism – när den är som värst

Debattören: Att förbjuda människor be om hjälp är inte rätt väg att gå

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: URBAN ANDERSSON (stora bilden)
Moderaterna brukar inse att förbud inte löser några problem, det gäller även för tiggeri. Sverige skulle må bättre av en stärkt äganderätt, inte av fler politiskt konstruerade förbud, skriver Magdalena Schröder, 2:a vice distriktsordförande för Muf Stockholm. Bilden är ett montage.

DEBATT. Moderaterna i Stockholm har svängt i frågan om tiggeriet och är nu för ett lokalt tiggeriförbud i huvudstaden. Det är ett populistiskt ställningstagande. Verktygen att avhysa illegala bosättningar, framförallt för privata markägare behöver stärkas, men ett generellt förbud mot att låta människor be andra om hjälp är inte rätt väg att gå.

Att lagen ska gälla lika för alla, är en självklarhet. Illegala bosättningar är inte tillåtet för någon och de lokala ordningsstadgarna ska följas. Tyvärr är så inte alltid fallet och vi måste se till att bestämmelser som finns också efterlevs.

Det som gör att jag, med majoriteten av medlemmarna i Moderata Ungdomsförbundet bakom mig, vänder mig mot ett tiggeriförbud är att detta inte handlar om att lika ska gälla för alla.

Debatten om ett tiggeriförbud handlar inte om att man vill hindra människor från att be om hjälp, debatten handlar om att man vill hindra vissa människor från att be om hjälp. Det är populism när den är som allra värst.

Under hela min uppväxt har jag mött tiggare i Stockholm, det har varit hemlösa stockholmare som bett om en slant för att köpa mat eller för att söka skydd om natten. Antalet tiggare har senaste åren ökat markant, och problemet är annorlunda i dag än för tio år sedan, men i grund och botten är det samma sak när en svensk hemlös tigger som när en fattig EU-migrant tigger. Det är en utsatt människa som ber om hjälp.

Problemen med tiggeri är flera, främst för den enskilda individen. Det är inte värdigt att behöva tigga för sitt uppehälle. Bara för att jag inte förespråkar ett tiggeriförbud är jag inte naiv inför de problem som uppstår för samhället när tiggeriet ökat i den omfattningen som skett de senaste åren.

Det är både för individen och samhället viktigt att politiken lägger fram förslag som stärker äganderätten både för markägare och näringsidkare samt åtgärder som motverkar att människor tvingas tigga för sitt uppehälle.

För det första måste Sverige ta krafttag mot länderna där majoriteten av de människor som tigger kommer från. Den utbredda diskriminering som förekommer mot framförallt romer i Rumänien och Bulgarien är helt oacceptabel och måste fördömas.

Sverige måste tillsammans med övriga EU sätta press på hemländerna och sanktioner måste införas om inga konkreta förbättringar presenteras. Detta är pudelns kärna. Fattiga människor kommer befinna sig i vårt land och be om vår hjälp, oavsett om det är förbjudet eller ej, så länge fattigdomen och diskrimineringen är så stor och utbredd så nära vår landgräns.

För det andra måste äganderätten stärkas. Som privat markägare måste det finnas verktyg att avhysa bosättningar och människor som ägnar sig åt penninginsamling. Det är tillexempel helt orimligt att markägare måste ha personuppgifter på personerna som ska avhysas eller att markägaren måste betala för att kronofogden ska verkställa en avhysning.

En butiksägare borde också få större befogenheter att avhysa människor som tigger utanför butikslokaler eller restauranger om detta påverkar verksamheten negativt.

För det tredje måste man se till att den lagstiftning som redan finns i dag faktiskt efterlevs. Lagen gäller lika för alla, men efterlevs inte i praktiken.

Exempelvis borde utsökningsbalkens bestämmelser i större utsträckning kunna användas för att avhysa bosättningar. Vi har redan lagstiftning som inte efterlevs.

Vad förväntas blir bättre av ytterligare lagstiftning i form av förbud, när den lagstiftning som redan finns inte efterlevs?

Ett generellt förbud mot att be andra människor om hjälp hjälper ingen. Istället för att slänga sig med den populistiska lösningen förbud borde moderaterna, både i Stockholms stad och i riksdagen, avkräva socialdemokraterna svar på varför man kan tillåta att den lagstiftning som redan finns inte efterlevs.

Verktygen finns, utan att förbjuda människor från att be om hjälp, men används inte. Hur kan vi tillåta det?

De verktyg som finns för att säkra äganderätten ska användas och på sina håll stärkas.

Moderaterna brukar inse att förbud inte löser några problem, det gäller även för tiggeri. Sverige skulle må bättre av en stärkt äganderätt, inte av fler politiskt konstruerade förbud.

Tiggeri må vara ovärdigt som försörjning, men populistiska svar som inte löser problem är ovärdigt politiken.


Magdalena Schröder, 2:a vice distriktsordförande, Muf Stockholm

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM