Grön teknik är vägen framåt – inte vapen

Regeringen och Alliansen: Beslutet om en begränsad vapenexport är en stor seger för alla fredsvänner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-06-26

Sverige ska inte beväpna diktaturer. I dag tar vi ett stort kliv framåt och visar globalt ledarskap. Vi hoppas att andra länder följer efter, skriver Miljöpartiets Pernilla Stålhammar och Bodil Valero.

DEBATT. I dag presenterar regeringen en överenskommelse med samtliga borgerliga partier om att tydligt begränsa vapenexporten till diktaturer. Sverige blir det första landet i världen med ett demokratikriterium för vapenexport.

För oss i Miljöpartiet, som bildades ur fredsrörelsen, är det en stolt dag att se våra ord resultera i handling.

Sverige är en stor exportnation. Många av oss svenskar är stolta över att se svenska möbler, mediciner och musikstycken spridas över världen.

Men när den svenska idérikedomen och ingenjörskunnandet används för att tillverka och sprida vapen över världen har stoltheten för många av oss förvandlats till skam. I synnerhet när vapnen har gått till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter.

Sverige ska vara ett föredöme internationellt och en humanitär supermakt. Det är vi också på många sätt, men vår vapenexport har klingat falskt bredvid alla viktiga ord. Nu tar vi ett viktigt steg för att svensk vapenexport inte ska sätta käppar i hjulen för kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i världen.

Det är särskilt välkommet och viktigt att detta förslag nu har brett stöd i riksdagen, inklusive partier som historiskt har varit motståndare till tuffare kriterier för vilka länder vi ska exportera vapen till.

Att vi nu har nått en så bred enighet om de nya skarpare kraven för vapenexport ökar chanserna att kommande regeringar – oavsett vilka partier som kommer att ingå – kommer att hålla sig till överenskommelsen och inte mjuka upp och försämra reglerna.

Dagens överenskommelse bygger till stor del på förslagen som presenterades 2015 av den parlamentariska utredningen om krigsmaterielexport (KEX). De viktigaste förändringarna är:

Införande av ett demokratikriterium. Om det är stora demokratiska brister i landet som vill köpa svenska vapen ska detta vara ett hinder för att tillstånd till export ska ges. Ju sämre den demokratiska situationen i landet är desto mindre utrymme ska det finnas att ge tillstånd.

Skarpare krav på respekt för mänskliga rättigheter. Sedan tidigare finns det hinder för att sälja vapen om det förekommer ”grova och omfattande” kränkningar av mänskliga rättigheter i ett land. Denna formulering ändras nu till ”allvarliga och omfattande”. Det innebär att kraven på mänskliga rättigheter stärks.

Ökat politiskt ansvar. Om det finns betydande säkerhetspolitiska skäl ska tillstånd för export ändå kunna ges. Här hade vi i Miljöpartiet velat gå längre och förbjuda vapenexporten till diktaturer helt och hållet.

Men, en viktig del i överenskommelsen är ändå att fler svåra och kontroversiella ärenden kommer att avgöras av regeringen. Då kan väljare ställa politiker till svars, istället för att beslutet tas av en anonym myndighet.

Skärpta krav för följdleveranser. Till större vapensystem är det vanligt med följdleveranser, att reservdelar och olika uppdateringar fortsätter att säljas långt efter det ursprungliga köpet.

Färre produkter kommer nu att kunna räknas som följdleveranser och uppföljningar ska göras regelbundet för att säkerställa att situationen i mottagarlandet inte har försämrats.

En viktig seger för alla fredsvänner den här mandatperioden var när vi lyckades avbryta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien, något MP drivit hårt.

Dagens breda överenskommelse om skärpta krav för demokrati och mänskliga rättigheter är ett viktigt steg för att förhindra att vapen exporteras till liknande länder i framtiden. Vi gröna kommer att fortsätta kämpa tills vapenexporten till diktaturer har upphört helt.

Vårt avtryck i världen ska vara grön teknik – inte vapen. Sverige ska inte beväpna diktaturer. I dag tar vi ett stort kliv framåt och visar globalt ledarskap. Vi hoppas att andra länder följer efter.

Pernilla Stålhammar (MP), riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson
Bodil Valero (MP), europaparlamentariker och f d ledamot av KEX-utredningen

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.