Debatt

Varför ska nyanlända ha dubbel ersättning?

Ylva Johansson: Moderaterna behandlar nyanlända arbetslösa radikalt annorlunda än andra arbetslösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För den som är arbetslös och har a-kassa ska sänkt ersättning motivera till arbete och för den som är arbetslös och har etableringsersättning ska dubbel ersättning motivera till arbete. Hur går detta ihop, Anna Kinberg Batra? skriver Ylva Johansson.
För den som är arbetslös och har a-kassa ska sänkt ersättning motivera till arbete och för den som är arbetslös och har etableringsersättning ska dubbel ersättning motivera till arbete. Hur går detta ihop, Anna Kinberg Batra? skriver Ylva Johansson.

DEBATT

DEBATT. Arbetslösheten sjunker och det finns rekordmånga lediga jobb. Trots detta är utmaningarna på arbetsmarkanden stora. Strax före jul beslutade Riksdagen om nästa års budget och de politiska skillnaderna blev tydliga. Inte minst gäller detta synen på arbetslösa.

Moderaterna föreslår sänkt ersättning för arbetslösa som har a-kassa med motiveringen att låg ersättning ökar incitamenten att jobba.

Samma politik genomfördes när de hade regeringsmakten. Sänkt ersättning i a-kassan ska göra det mer lönsamt att arbeta och därmed i teorin sänka arbetslösheten. På så vis är ju moderaterna konsekventa, man står fast vid att försämra för arbetslösa och man står fast vid samma politik som misslyckades med jobben under deras regeringsår.

Det märkliga är att moderaterna samtidigt föreslår att nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ska ha möjlighet att uppbära dubbel ersättning. Den som har full etableringsersättning ska samtidigt kunna jobba och få lön utan att det påverkar ersättningsnivån.

Moderaterna motiverar detta med att det ska öka incitamenten att jobba. Också i detta fall står man fast vid den politik man genomförde i regeringsställning och som knappast kan beskrivas som framgångsrik när det gäller att få nyanlända i arbete.

Det mest märkliga är inte att moderaterna inte förnyat sin politik utan att de argumenterar helt olika för olika grupper av arbetslösa.

För den som är arbetslös och har a-kassa ska sänkt ersättning motivera till arbete och för den som är arbetslös och har etableringsersättning ska dubbel ersättning motivera till arbete. Hur går detta ihop, Anna Kinberg Batra? Varför ska nyanlända arbetslösa behandlas radikalt annorlunda än andra arbetslösa?

Sverige är mitt uppe i den stora utmaningen att etablera många nyanlända på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Det kommer att kräva mycket av samhällets olika aktörer. Regeringen satsar därför stort på utbildning, civilsamhällets aktörer och mer resurser till kommunerna.

Vi lägger också om arbetsmarknadspolitiken och förbereder förslag för att förändra etableringsuppdraget. Syftet är att kunna ställa samma krav på nyanlända som på andra arbetslösa, det skall vara krav på aktivitet och om man uteblir från insatser eller tackar nej till erbjudet arbete så ska man kunna bli av med sin ersättning.

På samma sätt som gäller för alla andra arbetslösa. Nyanlända ska på samma sätt som andra arbetslösa få stöd och hjälp för att få ett jobb, och när man börjar jobba ska lönen, på motsvarande sätt som för andra arbetslösa, avräknas från ersättningen. Det tycker jag är rimligt.

Den svenska modellen bygger på principen: gör din plikt, kräv din rätt. Och du ska kunna vara väl förvissad om att dina medmänniskor har samma rättigheter och skyldigheter.

Men vad är egentligen moderaternas modell?


Ylva Johansson


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

LÄS VIDARE

A-kassa: Det här gäller

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Anna Kinberg Batra

Ylva Johansson

A-kassa

Arbetsmarknadspolitik

Moderaterna