Debatt

Mens är mens – inte någon ”lingonvecka”

Debattören: En helt naturlig kroppsfunktion omgärdas av skam och okunskap

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Dagens debattör Nasra Ali skriver att mens är tabu: Ordet förkommer inte i den politiska vokabulären, ofta används omskrivningar som lingonvecka och rödaveckan.
Dagens debattör Nasra Ali skriver att mens är tabu: Ordet förkommer inte i den politiska vokabulären, ofta används omskrivningar som lingonvecka och rödaveckan.

DEBATT

DEBATT. Ungefär 800 miljoner människor av världens befolkning menstruerar sju dagar i månaden. Det är en helt naturlig kroppsfunktion som varken kan stoppas eller döljas. Men trots detta så är tystnaden och skammen en återkommande faktor.

I sin bok ”Bara lite blod – ett reportage om mens och makt” lyfter Anna Dahlqvist skammen kring mens i politiska sammanhang.

Ordet ”mens” är något som inte förkommer i den politiska vokabulären. Oftast används omskrivningar och formuleringar.

Ett exempel är FN:s globala mål för hållbar utveckling. I stället för ordet valdes formuleringen om att uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos flickor och kvinnor inom mål sex om vatten och sanitet.

Mens är en naturlig del av livet. Men det är alltför många som inte får möjligheten att delta på lika villkor i samhället. Alltför många får inte utbilda sig eller arbeta på grund av skam, stigmatisering och okunskap.

Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP missar flertalet i många delar av världen en femtedel av sin undervisning. Menstruationsrelaterade problem är en av de vanligaste orsakerna till skolavhopp.

Bristen på toaletter och rent vatten är en faktor. Idag saknar 2,4 miljarder människor i världen tillgång till toalett.

Cirka 88 procent av menstruerande personer har inte tillgång till kommersiella mensskydd och istället används gamla tygtrasor. För personer som menstruerar är dagliga toalettbesök och rent vatten ett måste för att byta mensskydd annars är konsekvenserna svamp, infektioner och sterilitet.

Med mens kommer även frihetsbegränsningar i samband med kulturella, sociala och religiösa normer. Det anses vara orent och smutsigt. Du får inte röra dig fritt eller vidröra mat och i vissa länder måste du övernatta i en hydda. Med första droppen blod övergår du också till att bli vuxen och redo för giftermål.

Skammen som omgärdar mens är universell. I Sverige tvingas många att stanna hemma en dag i månaden på grund av menssmärtor vilket påverkar studier och arbete.

Med karensdagen innebär menssmärtor också ekonomiskt bortfall. En annan aspekt är också kostnaden och klimatpåverkan av mensskydd. Det går cirka 12 000 bindor på en menskopp och den årliga kostnaden ligger på cirka 360 kronor om inte mer för vissa. Menskarensdag, gratis mensskydd och bättre forskning är exempel på åtgärder.

Men för att kunna bedriva mensen som en global politisk fråga behöver vi benämna denna kroppsfunktion vid dess namn i de politiska rummen.

Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga rättigheter på grund av detta.

Sverige bedriver en feministisk utrikespolitik. Det är dags att vi inkluderar menskampen och benämner denna kamp vid dess rätta namn. Det är en kamp för jämställdheten globalt.


Nasra Ali, ordförandekandidat för Socialdemokratiska studentförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jämställdhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter