Svensk skola ska bli mer jämlik igen

Slutreplik från Anna Ekström om tillståndet i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har fortfarande kvar att göra för att ytterligare höja kunskapsresultaten och förbättra jämlikheten i svensk skola. Vi behöver göra upp med marknadsstyrningen och återupprätta skolan som en gemensam samhällsinstitution. Slutreplik från Anna Ekström.
Vi har fortfarande kvar att göra för att ytterligare höja kunskapsresultaten och förbättra jämlikheten i svensk skola. Vi behöver göra upp med marknadsstyrningen och återupprätta skolan som en gemensam samhällsinstitution. Slutreplik från Anna Ekström.

SLUTREPLIK. Roger Haddad tecknar en svart bild av tillståndet i svensk skola. Sverige har haft världens bästa och mest jämlika skola – dit ska vi igen.

Därför har vi satsat stort på skolan och vänt resultatnedgången till en uppgång. Fler elever lär sig nu mer.

Genom vår stora satsning på likvärdighetsbidraget – som i år är 6,2 miljarder – slussar vi statliga resurser direkt till skolan, mest till dem som behöver mest. Så stärker vi likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Andra viktiga åtgärder som instiftats av den socialdemokratiskt ledda regeringen är direkt stöd till skolor och förskolor med svåra förutsättningar och låga kunskapsresultat, satsningar på tidigt stöd och satsningar på lärarna så att de får mer och bättre kompetensutveckling och riktade lönesatsningar.

Att investera i skolan lönar sig. Antalet utbildade lärare har ökat. Mellan läsåren 2014/15 och 2020/21 har antalet lärare med en pedagogisk examen ökat med 6 600 heltidstjänster i grundskolan och 2 100 heltidstjänster i gymnasieskolan.

Samtidigt har personalen i de olika skolformerna ökat med drygt 35 000 heltidstjänster; det handlar om lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och annan pedagogisk personal.

Vårt mål är att skolan ska hålla hög kvalitet i hela landet så att alla elever som anstränger sig ska ha alla möjligheter att lyckas – oavsett var de bor, vilka deras föräldrar är och vilken skola de går på.

Vi Socialdemokrater har fortfarande kvar att göra för att ytterligare höja kunskapsresultaten och förbättra jämlikheten i svensk skola. Vi behöver göra upp med marknadsstyrningen och återupprätta skolan som en gemensam samhällsinstitution med fokus på kunskap och bildning.

Kötid ska inte avgöra vilket barn som får en skolplats, och skolpengen måste reformeras. Ska vi få en av världens bästa skolor behöver samhället vara starkare än marknaden.


Anna Ekström, utbildningsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE