Höj pensionsåldern till 71 – för den som vill

Debattörerna: Dagens äldre är piggare än någonsin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Många kan och vill arbeta betydligt längre upp i åldrarna – och de ska naturligtvis få göra det, skriver Jan Björklund och Barbro Westerholm.
Många kan och vill arbeta betydligt längre upp i åldrarna – och de ska naturligtvis få göra det, skriver Jan Björklund och Barbro Westerholm.

DEBATT. Det sägs att den första 150-åringen redan är född. Allt fler får förmånen att bli äldre – årsrika! Vi lever allt längre och är allt friskare, också långt upp i åldrarna.

Dagens 70-åringar är piggare än deras föräldrageneration var i 50-årsåldern. Det är en av vår tids största framgångar, som beror både på de senaste 100 årens växande välstånd och på medicinska framsteg.

Men värderingarna i vårt samhälle har inte hängt med, den erfarenhet och kompetens som äldre besitter tas inte tillvara i dag.

Tvärtom verkar fördomarna mot årsrika slå till allt tidigare. Det finns undersökningar som visar att redan vid 40 blir det svårare att få komma på anställningsintervju, vid 50 blir många varken befordrade eller får kompetensutveckling på jobbet. 

Politiken är verkligen inget undantag. I riksdagen finns bara två ledamöter födda på 1930-talet. En av dem är Liberalernas Barbro Westerholm, som också är med och skriver denna artikel. I sjukvården finns åldersgränser som inte är medicinskt motiverade. Äldre människor nekas kreditkort och avbetalningsköp, inte för att de har dålig ekonomi, utan för att de passerat en åldersgräns.

Livserfarenhet och mångårig kompetens är en tillgång, inte en belastning. Men i dag tvingas många sluta arbeta när de fyller 67 – då upphör nämligen den lagstadgade rätten att stanna i arbetslivet.

Många kan och vill dock arbeta betydligt längre upp i åldrarna – och de ska naturligtvis få göra det! Vi blir inte bara äldre och lever längre efter pensioneringen. Vi börjar även arbeta allt senare i livet. I dag tillbringar vi i genomsnitt 40 år i arbetslivet, det vill säga något mindre än halva vår medellivslängd. Då blir det svårt att tjäna in till de pensioner och de välfärdstjänster vi behöver under hela livet. Därför är det viktigt att de som kan och vill arbeta längre också ska kunna göra det.

Åldersgränsen för rätten att stanna i arbetslivet ska höjas så att alla som vill och kan får jobba tills de är 71 år. Detta föreslår Liberalernas partistyrelse inför vårt Landsmöte i höst. De äldres erfarenhet och kompetens ska tas tillvara.  De som jobbar får själva bättre ekonomi, det är bra för hälsan att få känna sig behövd, och det är viktigt för samhällsekonomin.

Det behöver samtidigt göras mer för att anpassa arbetslivet så att fler kan arbeta längre.

Det handlar om mer flexibla arbetstider, större möjligheter till deltid och bättre arbetsmiljö. Det behöver också bli mer ekonomiskt lönsamt för årsrika att arbeta.

Den rödgröna regeringen har höjt den särskilda löneskatt som finns på årsrikas arbete. Det har lett till att färre årsrika jobbar – när det borde vara tvärtom. Regeringens löneskatt för årsrika måste avskaffas och jobbskatteavdraget för årsrika utökas.

Liberalerna såg till att lagen mot åldersdiskriminering skärptes och breddades 2013, så att den omfattar nästan hela samhällslivet. Men av de hundratals anmälningar som kommit in till Diskrimineringsombudsmannen (DO) har bara en handfull lett till några åtgärder. DO:s uppdrag och resurser behöver ses över, och lagen behöver utvärderas om den blivit tillräckligt skarp.

Ålderismen, fördomar och nedvärdering av människor på grund av ålder måste stoppas.

Den övre pensionsåldern måste höjas så att fler årsrika kan fortsätta att bidra på arbetsmarknaden.

Skatterna på årsrikas arbete måste ner så att det lönar sig mer att fortsätta jobba. Varje människa måste få bli bemött utifrån den hon är, inte utifrån sin ålder. 


Jan Björklund, partiledare (L)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE