ÅSIKT

Byt ut era energimonster

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

avZendry Svärdkrona

DEBATT

Hans Stråberg: Miljön tjänar på moderna hushållsprodukter

Idag diskuteras klimatfrågan med större kraft än på länge. Aftonbladets kampanj, FNs klimatkonferens i Nairobi och Sir Nicholas Sterns nya brittiska studie är aktuella exempel på detta. Electrolux lägger ned ett betydande arbete för att minska energianvändningen vid våra fabriker över hela världen och vi har nått en världsledande position med energisnåla produkter.

Foto: Getty Images/PRB
Grisa inte ner miljön Om politikerna i Sverige och inom EU stimulerade program som ersätter de 200 miljoner gamla hushålls-produkterna i Europa med nya, kan koldioxidutsläppen minskas med 22 miljoner ton, skriver Hans Stråberg.

Sverige och EU har skrivit under Kyoto-protokollet och därmed åtagit sig att begränsa utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Electrolux vill gärna bidra med lösningar som gör att vi kan nå målen.

Låt mig berätta hur vi skulle kunna åstadkomma resultat. I dag finns det 200 miljoner mer än 10 år gamla och energislukande produkter hos hushållen i Europa. I Sverige rör det sig om 7 miljoner gamla produkter. Skulle dessa ersättas med nya och energisnåla produkter skulle vi komma en bit på vägen.

Vi står inför stora utmaningar och vi oroas alla av larmrapporterna om klimatförändringar. Växthuseffekten håller på att bli ett begrepp som oroar och engagerar alltfler människor. Inom Electrolux har vi under lång tid varit pådrivande och framgångsrika på miljöområdet, vi har flera gånger belönats av EU-kommissionen för våra energieffektiva kylar och frysar och det var Electrolux som tog fram den första A-klassade torktumlaren som halverade energianvändningen mot en vanlig torktumlare.

Våra uppskattningar visar att utbyte av cirka 7 miljoner mer än 10 år gamla hushållsprodukterna i Sverige, med nya effektiva produkter, kan ge en elbesparing på ca 1,6 TWh per år. Detta motsvarar cirka

1 procent av Sveriges totala elanvändning. Om den elektriciteten ersätter europeisk energiproduktion så motsvarar detta den koldioxid som ca 200 000 bilar släpper ut under ett år. För en enskild konsument kan moderna vitvaror spara en bra bit över tusen kronor per år i minskade energikostnader.

Nu pågår ett arbete inom EU för att ta fram ny lagstiftning som ska begränsa energiförbrukningen hos nya hushållsprodukter som ett sätt att nå Kyotoprotokollet. Det vore synd att enbart fokusera på lagstiftning för nya produkter eftersom effekterna då skulle komma först om 10–15 år på grund av den långsamma utbytestakten. Varför vänta så länge? Varför inte titta på stimulansåtgärder för ett snabbare produktutbyte?

Dagens hushållsprodukter förbrukar i genomsnitt 40 procent mindre energi jämfört med 10 år gamla produkter, dit har vi nått genom frivilliga åtaganden inom industrin. Vi föreslår att landets beslutsfattare, nationellt och inom ramen för EU tar initiativ till produktutbyte för hushållsprodukter så att gamla energislukande produkter kan ersättas med nya miljövänligare. Såväl Italien som Spanien har tagit liknande initiativ så varför inte ta samma steg här? Landets kommuner kan genom allmännyttan spela en nyckelroll, endast fem procent av kylskåpen där byts ut per år vilket gör att snittåldern blir ca 20 år. Skulle de byta ut gamla kylskåpen och spisarna mot nya skulle energiförbrukningen sjunka rejält. Hyresgästerna skulle säkert välkomna lägre energikostnader.

En naturlig invändning mot oss är att vi bara vill sälja fler produkter, men betänk att detta är en win-win-win-situation. Vi kan på en gång få lägre energiförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och förbättrad miljö, lägre driftskostnader för konsumenterna samt en möjlighet för politikerna att nå en del av miljömålen.

Politiker i Sverige och inom EU borde stimulera program som ersätter de 200 miljoner gamla hushållsprodukterna i Europa med nya, då kan koldioxidutsläppen minskas med 22 miljoner ton motsvarande 6 procent av målet i Kyotoprotokollet. Vi inom Electrolux är beredda att bidra med vår kunskap och vårt engagemang för en bättre miljö och uppmanar nu politikerna i Sverige och EU att agera.

Dagens debattör

7 miljoner hushållsapparater i Sverige är mer än 10 år gamla och drar onödigt mycket el.