Debatt

Bullshit, Spanien

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jesús Alcalá: Nu är det hög tid att låta djurskyddet gå före kulturella traditioner

Tjurfäktning är djurplågeri. Men i Spanien får man inte säga det. Gör man det kan man bli åtalad.

Detta sker nu i en process mot tjurfäktningsmotståndare i staden Valladolid.

Målet gäller grovt förtal. Brottsmisstänkt är djurrättsorganisationen ACTYMA och målsägande är Tordesillas kommun.

Gärningsbeskrivningen lyder: Den 12 september 2006, under Tordesillas årliga ”kulturskyddade” tjurfäktningsspel, flög ett flygplan med en banderoll över festområdet. På banderollen stod: Tordesillas – en mänsklig skamfläck.

Klart är att texten anspelade på tjurfäktningsspelet. Målsäganden hävdar att yttrandet är grovt förtal, ägnat att utsätta Tordesillasborna för missaktning.

Grovt förtal? Jo, säger kommunjuristerna, kommuninvånarna har inget att skämmas för. Både staten och regionfullmäktige stödjer tjurfäktningsspelet, med ekonomiska bidrag och med erkännandet att Tordesillas form av tjurfäktning faller under Traditions- och kulturminneslagen.

Det är sant. Staten och regionfullmäktige ger bidrag till tjurfäktningsspelet i Tordesillas och har även kulturminnesförklarat det.

Dessa omständigheter gör målet lika absurt som svårförutsägbart. Som på andra håll i Spanien hyllas i Tordesillas Jungfru Maria. Man firar mässa, ordnar marknad och riggar upp nöjesfält.

Till festligheterna hör tjurfäktning. Och i Tordesillas har man sin egen form av tjurfäktning. Reglerna säger:

Klockan 11.00 släpps den utvalda tjuren från stortorget. Tjuren tvingas längs gränderna ner till bron över Duero. Alla som vill får försöka döda tjuren. Dödandet ska ske med spjut försedda med 20 till 30 cm långa järnspetsar. Med spjuten, och från häst eller till fots, får man försöka ha ihjäl tjuren.

Det är tillåtet att genomborra tjuren hur många gånger som helst men den dödande stöten får inte ges förrän tjuren sprungit in på det markerade området nere vid floden. Cirka en timme brukar avlivningen ta. Den som lyckas sätta in den dödande stöten får skära av tjurens testiklar eller svans och hänga trofén på sin lans. Segraren får medalj ur borgmästarens hand.

Så går det till. Och i Tordesillas vill man bevara sin tradition. Skulle någon invända att seden är ett barbari som är oförenligt med det djurskydd som ska finnas i Europa, blir svaret att EU-institutionerna och EU-rätten ger Tordesillas rätt att fortsätta med sin tradition.

EU-parlamentet har med stor majoritet sagt nej till att förbjuda tjurfäktning och att ens inbegripa tjurfäktning i gällande djurskyddsregler. I Amsterdamfördraget görs klart att sedvänjor, kulturella traditioner och religiösa riter står över EU-reglerna.

Tjurdödarna i Tordesillas har alltså rätt: EU menar att djurskyddet inte ska omfatta de tusentals tjurar som varje år plågas till döds på arenor och vid festspel runt om i Spanien. Visst har några få ledamöter av EU-parlamentet protesterat mot tjurfäktningen.

Men dessa få har inte lagt ned särskilt stor möda på att få gehör för sina protester. Sveriges riksdagsledamöter har aldrig givit regeringen uppdraget att driva fram ett förbud i ministerrådet.

När EU i Amsterdam diskuterade nya djurskyddsregler och Spanien krävde att djurskyddet skulle vara underordnat sedvänjor, religiösa riter och traditioner – då hördes inga svenska protester.

Så barbariet fortsätter. Och spanska myndigheter kan åtala dem som upprörs över grymheterna.

Den groteska upp-och-ner-vända-världen är möjlig därför att vi inte protesterar mot den. Det finns sätt att sätta press på Spanien. Ett är att bojkotta spanska viner och varor. Ett annat är att vägra semesterresor till Spanien. Ett tredje är att Sveriges regering och riksdag – ensamma eller tillsammans med andra länder – driver frågan i EU:s ministerråd. Så länge Sverige och EU tillåter ”kulturskyddat” djurplågeriet kommer allt tal om europeiskt djurskydd att förbli ihåligt.

Dagens debattör:

Jesús Alcalá, 56 år, Tomelilla

Jurist och författare

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt