Vargen har starkt stöd bland svenskarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Naturskyddsföreningen: Jakten urholkar Sverige trovärdighet på miljöområdet

Nu är snart ett av de sorgligaste besluten i svensk naturvårdshistoria verkställt – licensjakten på varg. Fler vargar än tilldelade kvoter har skjutits men miljöminister Andreas Carlgren stoppar ändå inte den okontrollerade jakten. Han är ganska nöjd och talar redan om mer jakt nästa år.

Att döma av det enorma stöd som jag fått i mejl och telefonsamtal under helgen känner många svenskar vad jag bäst tvingas beskriva som en vrede över jakten. Även på landsbygden är många upprörda. Jägare hör av sig för att lämna jägarorganisationer och söka medlemskap hos Naturskyddsföreningen.

Innan jakten är över kommer minst 27 vargar ha dödats. Det är en stor andel av den svårt inavlade, sköra och lilla vargstammen i vårt land. Jakten sker trots att forskarna har klassat vargen som akut hotad i Sverige och trots att vargstammen inte har gynnsam bevarandestatus – det vill säga inte är livskraftig – vilket innebär att licensjakt är förbjuden i lag.

Miljöministerns idé att jaga för att stärka vargstammen – att rensa bort de svaga individerna – håller inte. Om vargen ska klara sig på sikt krävs givetvis en bredare genetisk bas, men också långt fler än de 210 vargar som regeringen lagt som tak för stammen. Det visar vetenskapen tydligt. Om taket behålls har vargen ingen framtid i Sverige.

Frågan om acceptans för vargen är självklart viktig, men enligt de största undersökningar som gjorts av attityder är stödet för en livskraftig vargstam redan mycket starkt bland svenskarna överlag. Också i län med varg finns ett starkt stöd. Det bekräftar Naturskyddsföreningens många medlemmar över hela landet från samtal och kontakter, det bekräftar de många ledsna landsbygdsbor som skrivit till mig de senaste dagarna.

Många som hört av sig är kort sagt förbannade på att miljöministern tillsammans med jägarlobbyn försöker ge sken av att de för landsbygdens talan när det driver på för ökad jakt. Det gör de inte. De talar främst för ett snävt jägarintresse. Här ska man komma ihåg att Svenska Jägareförbundet arbetar hårt för att få ner vargstammen till under 150 individer, vilket skulle betyda att minst ytterligare 60 vargar ska dödas.

Ibland påstås att vargen måste jagas för att acceptansen ska öka och tjuvjakten upphöra. Men det påståendet saknar stöd, dels är acceptansen redan hög, dels är de få varghatarna inte nöjda förrän vargen är borta. Och även om acceptansen för varg hade påverkats av jakten på varg så är resonemanget märkligt – vi ska väl inte tillåta snatteri för att undvika stöld?

Nej, förtroende vinner man bättre på andra sätt, genom att så långt möjligt förebygga och kompensera skador. Vargstängsel har visat sig fungera bra och stängslingen bör öka på samhällets bekostnad, samtidigt som ersättningen för skador som uppstår bör vara god. Skyddsjakt på enskilda individer är tänkbar vid stora skador. Dessutom måste jägarna noga fundera igenom om lösgående hund verkligen alltid ska användas vid jakt nära vargrevir.

De skador på tamdjur som trots allt uppstår är givetvis inget som någon önskar, men samtidigt är går de inte att helt utesluta om vi ska ha en vargstam i landet. Det verkar som att regeringen inte vågar stå upp för det.

När regeringen nu genomdriver en av de största jakterna på akut hotade däggdjur som skett i Europa på senare tid, hur ska Sverige då kunna kräva av andra länder att ta miljöansvar? Hur ska Sverige argumentera när storskalig jakt tillåts trots att tjugo andra länder i Europa har högre vargtäthet och dessutom högre befolkningstäthet? Vilka blir signalerna när Sverige tillåter licensjakt som är både okontrollerad och förbjuden enligt gällande EU-rätt?

Svaret blir att regeringens vargjakt urholkar Sverige trovärdighet på miljöområdet. Vår möjlighet att ta ställning mot jakt på hotade valar och tigrar minskar. Vår trovärdighet i klimatfrågar och naturvårdsfrågor överlag minskar. Regeringens vargjakt gör att det tidigare gröna föregångslandet Sverige halkar långt bak i det internationella miljöarbetet.

Jag kan inte göra annat än att skämmas.

Mikael Karlsson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN