ÅSIKT

Huggsexa om vaccinet i höst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Salomon Schulman: Det blir ett klasskrig

Foto: vilka får? Läkaren Salomon Schulman efterfrågar en etisk debatt om vaccination mot svininfluensan.

Snart sitter vi där och kippar efter luft. Febern har stigit, vi hostar och värken mal i våra leder.

Vi har drabbats av svininfluensan. Nästa steg kanske blir respiratorn. Några av oss kommer att dö.

Men den etiska diskussionen har ännu inte satt igång. Vem ska få sin räddande ympning mot farsoten, när vi står där med våra få sprutor?

Kanske Sverige överhuvudtaget inte tilldelas något vaccin. Då står vi där i väntan på smittan redan i svinottan och bankar förtvivlade på akutporten.

Det kanske redan är dags att ta farväl av de kära medan tid är. När vi väl ligger där finns inte ens orken att utstöta ett adjö.

Eller så kommer respiratorerna inte att räcka till. I sjukhuskorridorerna är fejderna i full gång släkter emellan, som vill att deras insjuknade anhöriga ska få en sista chans, innan de drar sin sista suck.

Samma sak länder emellan. Land kommer att stå mot land. Alla vill överleva. Här gäller det att grabba för sig. Sno åt sig en spruta för att rädda sitt liv.

Det kommer att göra ont att inte bli stucken och utsättas för virusens godtycke. Injektionsnålarna pekar mot varandra likt gamla tiders lansar. Tyskland står mot Frankrike, Grekland mot Turkiet och Danmark mot Sverige. Allt tal om samhörighet är som bortblåst när döden lurar.

För ett trettiotal år sedan ställdes vi läkare inför samma dilemma. Knarkhepatiten var möjlig att bota, men det fanns för få sprutor som dessutom var kostsamma. Vem skulle prioriteras?

Chefsläkaren bestämde enväldigt att främst sjukhuspersonalen skulle stå i åtnjutande av denna ynnest, det vill säga läkare och sjuksköterskor. En upprörande gång nekades poliser, som tvingats att ta i med hårdhandskarna mot ett gäng narkomaner, ett effektivare vaccin.

Selektionen när svinsmittan sprutas bort kommer att bli prekär. Överklassdamerna som för något årtionde sedan förvägrade sina telningar mässlingvaccin kommer att stå först i kön, sanna mina ord, och kräva sin demokratiska rätt – oberoende av andra människors utsatthet.

Till hösten beräknas pandemin nå sin höjdpunkt. Mitt stalltips är att eftersom de två världskrigen började när skördarna bärgats, kommer det tredje att inledas vid samma tidpunkt.

Ni kan redan nu notera i era almanackor vid pass slutet av augusti: Vaccinationskriget inleddes i dag.

Det är ett klasskrig.

Salomon Schulman, läkare