F-kassan måste sluta tvinga sjuka att jobba

LO: Det är hög tid att regeringen ser sanningen i vitögat

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Budskapet från de många LO-medlemmar som hör av sig är tydligt: Sjukförsäkringen är trasig och behöver repareras. Vad den nya rödgröna regeringen tänker göra återstår att se, skriver Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO. Bilden är ett montage.
Foto: TT
Budskapet från de många LO-medlemmar som hör av sig är tydligt: Sjukförsäkringen är trasig och behöver repareras. Vad den nya rödgröna regeringen tänker göra återstår att se, skriver Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO. Bilden är ett montage.

DEBATT

DEBATT. Nyligen gjorde LO en analys som visar att avslagen på sjukpenning ökat från drygt en procent 2014 till strax under sex procent 2017. Det är en dramatisk ökning med stora regionala skillnader. Något som lett till en intensiv debatt om sjukförsäkringen runt om i landet.

Budskapet från de många LO-medlemmar som hör av sig är tydligt: Sjukförsäkringen är trasig och behöver repareras.

Det är ingen hemlighet att LO, och många med oss, anser att Alliansen bär en stor del av skulden för hur illa sjukförsäkringen fungerar i dag. Förödande beslut som att införa en bortre tidsgräns och hårda krav i den så kallade rehabiliteringskedjan markerade ett systemskifte.

Samtidigt har vi länge riktat hård kritik mot den rödgröna regeringen, som visserligen tog bort den kontraproduktiva bortre tidsgränsen, men i övrigt lät alliansens stelbenta och fyrkantiga tidsgränser vara kvar. Samma regering begick också ett stort misstag när de skrev in ett siffersatt sjukpenningmål, på 9 dagar till år 2020, i Försäkringskassans regleringsbrev.

Såväl LO som den granskande myndigheten Inspektionen för Socialförsäkringen har konstaterat att Försäkringskassans tolkning av lagstiftningen skärpts efter det. Försäkringskassans stramare tolkning av lagstiftningen har idag rent av blivit något av ett ”självspelande piano”. Myndigheten lägger numera systematiskt sina bedömningar i den stramare delen av det tolkningsutrymme som finns.

Följden blir att många som är för sjuka för att arbeta tvingas tillbaka till sina arbetsplatser eller blir beroende av stöd från nära anhörig. Det sociala risktagandet privatiseras.

Vad den nya rödgröna regeringen tänker göra återstår att se. Målet verkar åtminstone tillfälligt vara borttaget och i skrivande stund pågår en rad olika utredningar för att se över regelverket för både sjukpenningen och sjukersättningen.

Det är bra och nödvändigt, men det räcker inte. Ska vi få en tryggare sjukförsäkring måste lagstiftningen förändras i grunden. LO vill se följande akuta åtgärder:

  • Styrningen av Försäkringskassan måste förändras så att de som är så sjuka att de inte kan jobba garanteras trygghet.

  • Försäkringskassans prövning av arbetsförmåga mot fiktiva arbeten måste upphöra och ersättas med en prövning mot ett faktiskt existerande och normalt förekommande arbete.

  • Sjukersättningen behöver höjas och fler långtidssjuka måste beviljas sjukersättning (”förtidspension”).

  • Inkomsttaket och ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen behöver höjas, så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent i ersättning när de blir så sjuka att de inte kan arbeta.

Många fackligt aktiva bedriver idag en kamp för att medlemmar ska få rätt och upprättelse när sjukförsäkringen brister. Det är hög tid att regering och riksdag ser sanningen i vitögat. Sjukförsäkringen är i stort behov av reparation.


Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE