ÅSIKT

Jag blev hotad – av min egen patient

Överläkare: Förslagen om strängare straff för blåljusbrott är inte tillräckligt hårda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: THINKSTOCK
Tre patienter hade utsatt mig för hot och jag var tvungen att ha väktare utanför samtalsrummet. Vid ett tillfälle var det nära att jag blev attackerad, skriver överläkaren Stefan Krakowski.

DEBATT. ”Gör du inte som jag säger tar jag hit ett gäng kriminella”.

Patienten mitt emot mig uttalar hotet med lugn röst, blicken är stadig.

Det var en tuff dag på jobbet.

Tre patienter hade utsatt mig för hot och jag var tvungen att ha väktare utanför samtalsrummet. Vid ett tillfälle var det nära att jag blev attackerad.

Ingen av patienterna led av någon svår sjukdom som medförde att de tappat verklighetsförankringen. Alla var fullt kapabla att ta ansvar för sina handlingar.

Samma dag berättade en kollega på en annan avdelning att han och familjen blivit utsatta för mordhot av en inneliggande patient.

I en enkät från Läkarförbundet förra året framkom att var fjärde läkare hotats under det senaste året. Hoten sker inom akutvården, psykiatrin, primärvården och barnsjukvården.

På en arbetsplats där jag nyligen arbetade hade flera fall av misshandel av personal förekommit.

I endast ett av fallen anmälde man patienten. Anledningen var rädsla för hämndaktioner; en anmälan görs av den anställde och inte av kliniken och den drabbade vågar helt enkelt inte riskera sin och familjens säkerhet.

En annan orsak till att man inte anmäler är att polisen ofta lägger ned förundersökningen.

Ett exempel på det är när en överläkare i Södertälje utsattes för mordhot av en narkotikamissbrukare. Hoten fanns inspelade både på läkarens, sjuksköterskans och en mentalskötares mobiler. Ändå lades utredningen ned eftersom polisen ansåg att det saknades bevis.

Det finns en utbredd känsla hos sjukvårdspersonal att rättsväsendet förväntar sig att man skall tåla lite stryk och stå ut med hot eftersom det ingår i jobbet.

Samma inställning verkar råda när lärare utsätts för hot och våld.

I ett uppmärksammat fall i Gällivare där en lärare blev slagen och sparkad av en elev utgick inget skadestånd till läraren, trots att eleven dömdes för misshandel och olaga hot. Eller som Gällivare tingsrätt uttryckte det: "Tillsynspliktig lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis. Därför ska ersättning för kränkning inte utgå i detta fall."

Antalet anmälningar om grovt våld och hot i skolvärlden har nästan fördubblats under de senaste fem åren.

I en lägesrapport från Kommunal från förra året uppger var femte person som arbetar i en storstadsregion att de blivit utsatta för våld. En sjättedel av räddningspersonalen anger att de någon gång under de senaste 12 månaderna blivit hotade i sin yrkesutövning.

Inom polisen är problemen välkända sedan tidigare.

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren och fyra av tio har under det senaste året blivit utsatta hot, våld och trakasserier.

En utredning om hårdare straff för så kallade blåljusbrott lämnades över till regeringen i början av året.

Flera straffskärpningar föreslås för angrepp mot ambulanspersonal, räddningstjänst och polis.

Förslagen är välkomna men inte tillräckligt hårda och omfattande. Även hot och våld som inte klassificeras som grovt måste få allvarliga konsekvenser för förövaren.

Nolltolerans måste gälla alla typer av brott mot blåljus-och vårdpersonal.

I delstaten Queensland i Australien kan man få upp till 14 års fängelse om man angriper läkare, sjuksköterskor eller ambulanspersonal.

Där möts allmänheten av följande budskap på affischer:

”If you think it’s okay to assault a nurse, doctor or ambulance officer, we’ll give you up to 14 years to think again”.

Angreppen på poliser, läkare, brandmän och lärare har redan lett till allvarliga konsekvenser i Sverige. Den utvecklingen måste hejdas innan det är för sent.


Stefan Krakowski, överläkare i psykiatri, författare, skribent och krönikör i Folkbladet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott