Nej, man behöver inte djuren för att få mat

Replik från två miljöforskare om köttproduktion

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De tre djurböndernas resonemang till varför djurhållning är bra för naturen håller inte, skriver två miljöforskare vid Chalmers.
De tre djurböndernas resonemang till varför djurhållning är bra för naturen håller inte, skriver två miljöforskare vid Chalmers.

Tre svenska lantbrukare skriver i Aftonbladet om kött, växthusgaser och matförsörjning. Vi håller med om de bakgrundsfakta som tas upp, men resonemangen håller inte.

För det första behövs inte gödsel från djur för att producera mat. Vi tillför ny växtnäring i form av konstgödsel för att ersätta det som läcker ut i miljön och det som tas ut i form av spannmål, kött, mjölk och annan mat.
Endast en tredjedel av kvävegödslingen i Sverige är stallgödsel, och man kan bevisligen klara sig på mindre stallgödsel än så: i Skåne och Uppsala län produceras en tredjedel av landets spannmål – mer än dubbelt så mycket som svenskarna äter – och med kvävegödsling som består till 90 procent av konstgödsel. Detta visar att djur inte är nödvändiga för att föda människor i Sverige.

För det andra äter våra djur inte bara gräs och klöver som odlas på halva landets åkermark. År 2005 gick det också åt ca 2,4 miljoner ton spannmål, varav hälften gick i mjölk- och nötköttsproduktion. Som jämförelse äter svenskarna knappt 0,8 miljoner ton spannmål per år i olika former. Djuren äter flerfaldigt mer spannmål än människorna, och då har vi inte ens räknat med importerat kött.

För det tredje har inte svenskt kött låg klimatpåverkan bara för att den är lägre än i andra länder. Trots att köttproduktionen i Sverige och andra länder i norra Europa har världens lägsta utsläpp visar forskning att biffen orsakar 50 gånger mer växthusgasutsläpp än bönorna för samma mängd protein.
Medelsvenssons matrelaterade utsläpp motsvarar omkring 1,8 ton koldioxid per person och år. Äter man vegetariskt med ost och mjölk blir utsläppen omkring 1,1 ton. En vegansk kost hamnar på 0,5 ton per person och år. Det avgörande är vad man äter, inte vilket land det kommer ifrån.

De tre lantbrukarna har rätt i att svenskt lantbruk är relativt miljövänligt och att det finns flera goda skäl att välja svenskt. Men faktum kvarstår att kött och mjölk använder mer mark och släpper ut mer växthusgaser än vegetabilisk mat.


Fredrik Hedenus, docent Energi och Miljö
Rasmus Einarsson, doktorand

Bägge debattörer är verksamma vid avdelningen för Fysisk resursteori på Chalmers i Göteborg.

Publisert:

LÄS VIDARE