Lös LSS-krisen nu – om ni menar allvar

Debattören: Alla partier har lovat att rädda assistansen så nu är det upp till bevis

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
De senaste årens nedmontering av LSS har gjort att några av de med allra största behov av stöd, har fått sin tillvaro raserad, skriver Emma Henriksson, KD.

DEBATT. Att andas och att få i sig näring. Kan tyckas självklart att det borde räknas som två helt grundläggande saker för att leva. För personer i behov av LSS har det kommit att bli allt annat än självklart.

Oavsett hur regeringsbildningen blir, måste det vara högsta prioritet att snabbt vidta de åtgärder som behövs för att återupprätta LSS.

I valrörelsens sista skälvande dagar lovade Socialdemokraterna att vidta de åtgärder som vi Kristdemokrater krävt sedan de drastiska besparingarna påbörjades 2016. Det ena efter det andra partiet anslöt sig till löfteskören. Vi har tillsammans med ett par andra riksdagspartier krävt akuta åtgärder. Vi Kristdemokrater lade ett förslag till utskottsinitiativ i höstas som behandlades av utskottet under hela vintern och våren men till slut föll det på att det då inte gick att samla någon majoritet i utskottet.

Nu är läget ett annat. När samtliga partier i riksdagen har lovat att återupprätta lagstiftningen finns den majoritet som krävs.

Visserligen pågår redan en omfattande utredning om LSS som ska vara klar i december. Den har dock inte i uppgift att föreslå de akuta förändringar som krävs för att återställa det rättsläge som gällde tidigare, innan de domar och tolkningar som gjort att allt färre beviljas assistansersättning.

Därför krävs att regeringen - oavsett vilka som ingår i den - snabbt utreder och gör nödvändiga förändringar.

Det är uppenbart att regeringsbildningen denna gång kan komma att ta tid och att vi därför kan komma att få en övergångsregering som verkar under en längre tid. För varje dag som de nödvändiga förändringarna i LSS fördröjs ytterligare är det människors liv och vardag som slås i spillror.

De senaste årens nedmontering av insatserna i LSS har gjort att några av de personer i vår samhällsgemenskap som har de allra största behoven av stöd har fått sin tillvaro raserad.

Ansvaret som vi solidariskt borde ha delat övervältrades på anhöriga. Nödropen ljöd allt högre från föräldrar som inte längre klarar att möta sina barns behov.

Vuxna som i många år kunnat leva självständiga, aktiva och meningsfulla liv tack vare personlig assistans har fått se sina liv rutas in och begränsas - från att leva till att överleva.

Det nya Socialutskott som tillträder bör därför se det som sitt ansvar att snarast anta ett tillkännagivande till regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att återupprätta LSS.

Om de löften som gavs för ett par veckor sedan inte bara var tomma ord, bör det gå att få såväl ett enigt utskott som en enig riksdag bakom ett sådant tillkännagivande.

Med ett enhälligt tillkännagivande från riksdagen bör till och med en övergångsregering ha fullt mandat att skyndsamt hantera frågan.


Emma Henriksson, avgående ordförande Socialutskottet (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM