ÅSIKT

Barnen sportar inte längre på sportlovet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Frilufts- och idrottsorganisationer: Politikerna måste satsa på skolidrotten

Foto: COLOURBOX
Många barn tillbringar sportlovet stillasittande inomhus. En fara för folkhälsan, menar debattörerna.

Just nu är vi mitt inne i sportlovsperioden. nder fyra veckor har 1,2 miljoner barn och ungdomar möjlighet att vara ute i snön. Många familjer sportar på lovet – 400 000 elever åker till skidbacken och minst lika många ägnar sig åt andra friluftsaktiviteter. Men det finns 100 000-tals barn som, på grund av familjernas dåliga ekonomi eller föräldrarnas bristande sport- och friluftsintresse, tillbringar sportlovet inomhus, ofta stillasittande framför datorn.

Barnens sportlovsaktiviteter illustrerar hur vårt samhälle utvecklat en livsstil där många barn, särskilt från hushåll med låga inkomster, äter fel och rör sig för lite. Allt fler timmar framför tv:n och datorspel har ersatt barnens spontana lekar och friluftsliv. Istället för att träffas utomhus med sina kompisar för att åka skidor, pulka eller bara leka i snön sitter barn och ungdomar framför sina tv-skärmar. Samtidigt ”curlar” föräldrar sina barn allt mer, vi skjutsar till exempel ofta barnen till kvällsaktiviteterna istället för att de själva går eller cyklar dit.

Utvecklingen är allvarlig eftersom aktiva vanor, precis som goda kostvanor, grundläggs tidigt. I dag är övervikt och fetma den största hälsorisken för våra barn och ungdomar. Det beror framförallt på för lite aktivitet och dåliga matvanor. Vart fjärde svenskt barn lider av övervikt eller fetma. Tyvärr blir det bara värre. Enligt Karolinska Institutets ”STOPP-studie” har andelen överviktiga 7-åringar mer än fördubblats de senaste 20 åren. Samtidigt försämras ungdomarnas kondition, den genomsnittlige 16-åringen har tio procent sämre kondition jämfört med en jämnårig 1987.

Om denna negativa utveckling ska stoppas måste åtgärder för att förändra vanorna sättas in tidigt. Studier visar nämligen att 80 procent av de 7-åringar som är överviktiga idag kommer att vara det också som vuxna.

Alla barn och ungdomar har rätt att uppleva den glädje och spänning som en aktiv fritid innebär. Vi föräldrar har naturligtvis det största ansvaret, men skolan och samhället måste också bidra till en förändring. För många barn är skolidrotten och friluftsdagarna de enda aktiviteter som lägger grunden för en aktiv fritid och ett livslångt motionsintresse.

Vi är övertygade om att det är svårt att lära tonåringar och vuxna människor, som vuxit upp i stillasittande miljöer och spenderat stora delar av sin uppväxt framför datorn, att senare i livet intressera sig för idrott, friluftsliv och hälsa. Det kan gå men kräver stora insatser.

Lösningen ligger inte i stora kampanjer för att få vuxna att sporta, utan i att från tidig ålder introducera alla barn till roliga och engagerande aktiviteter genom skolsystemet. Precis som det under vår och höst är en självklarhet att alla elever får orientera, bada och ägna sig åt andra friluftsaktiviteter i skolan, borde skolan också se till att alla barn får leka i snön, åka skidor och utöva andra vinteraktiviteter. Det skulle skapa ett positivt och lustfullt förhållande till idrott och friluftsliv även när det är vinter.

Vi är övertygade om att de flesta rektorer och lärare som sett hur våra unga blivit allt mer stillasittande och överviktiga, är oroade för utvecklingen och gärna skulle satsa på skidresor och andra vinteraktiviteter om bara pengar fanns. Tyvärr saknar skolorna medel och det krävs därför en tydlig politisk prioritering om skolan ska kunna ge alla barn möjlighet att njuta av den svenska vintern.

Sverige har nu en historiskt hög tillväxt, och det finns resurser att se till att alla svenska barn under skoltiden får utöva vintersport, och lägga grunden för ett friskare och mer hälsosamt liv. Regeringen borde i höstens budget satsa pengar för att uppmuntra fler initiativ liknande projektet ”Alla på Snö” i Norrköping. Där har över 2 500 skolelever fått möjligheten att prova på snöaktiviteter under skoltid de senaste två åren. Satsningen har varit framgångrik. Fler barn och unga runt om i Sveriges kommuner borde få samma möjlighet som barnen i Norrköping.

Det skulle förmodligen vara regeringens största insats för folkhälsan. Men framförallt skulle det ge de 100 000-tals barn och ungdomar som idag sitter framför datorn eller tv:n på sportlovet större möjligheter till lika fina vinterupplevelser som deras kamrater får i backar och spår.

Hans Gerremo
Ordförande i Svenska Skidrådet

Maria Mattsson
Ordförande Svenska idrottslärarföreningen

Bo Sköld
Generalsekreterare Friluftsfrämjandet