Debatt

”Utred om moderata valfusket är brottsligt”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

För en vecka sedan ungefär nåddes vi av nyheten att det misstänks att det förekommit valfusk bland Moderaternas provval till riksdagslistan. Från början var det fem ”tunga” Moderatpolitiker, varav en nuvarande riksdagsledamot, som påstods ha påverkat riksdagslistan till valet 2010. Nu sägs det vara ännu fler moderata politiker som är inblandade.

De ursprungliga fem politikerna skulle till och med ha startat en hemlig valkartell.

Förfarandet skall ha gått till på så sätt att de fem politikerna skall ha lämnat en summa pengar som gått till särskilda medlemsvärvare vars uppgift har varit att ragga nya medlemmar till Moderaterna. Dessa nya medlemmar har fått sin medlemsavgift betald. De nya medlemmarna i Moderaterna skall sedan ha överlämnat sina valsedlar inför provvalet till medlemsvärvarna. Dessa i sin tur har kryssat för de politikernamn som ingått i den hemliga valkartellen. Genom detta förfarande har de fem politikerna fått en skjuts uppåt på riksdagslistorna. Enligt medierna är tre av politikerna misstänkta för att ha fuskat på samma sätt redan vid valet 2006.

Under helgen efter att nyheten om det misstänkta valfusket publicerades fick såväl Moderaternas partisekreterare Per Schlingman som statsminister Fredrik Reinfeldt ge sin uppfattning om det misstänkta valfusket. I Svenska Dagbladet svarade båda att det var en privat angelägenhet för partiet.

Som juris doktor i straffrätt har jag dock ställt mig frågan om det ”bara” handlar om valfusk eller om det till och med är så att beteendet är brottsligt?

Det är nämligen på det viset att vi har en paragraf i Brottsbalken, närmare bestämt 17 kap. 8 § BrB, som handlar om ”otillbörligt verkande vid röstning”. Lagrummet kriminaliserar den som vid varje form av utövning av rösträtt i allmänt ärende ”söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång”.

Frågan är alltså om det misstänkta valfusket till och med är kriminellt?

Till saken hör också att om det finns misstankar om brott så är det en sak för åklagare att utreda och inte ett enskilt politiskt parti.

Och det kan också vara intressant att veta att även den som i detta fall tar emot pengarna för sin röst, riskerar åtal för brott.

Att ingen hittills har ställt min fråga beror förmodligen på att det nämnda lagrummet har använts ytterst sällan, och att få känner till det.

Som jurist med särskild inblick i straffrätten tycker jag att det är angeläget att få reda på hur det ställer sig i praktiken, är det misstänkta valfusket brottsligt eller inte?

Eva Stenborre

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt