Villkorad vård är oförsvarbart

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SLUTREPLIK

Efter min artikel (AB 13/6-10) svarar socialminister Göran Hägglund (KD) mig att transpersoner ska bemötas bättre. Jag håller med om att transpersoner i dag bemöts allt annat än respektfullt och hävdar också att okunskapen rörande gruppen inte är stor utan astronomisk, såväl inom vården som inom politiken. Det gläder mig att socialministern ser detta och nu lovar bättring och insatser för att avhjälpa detta. Många tusen har under de sista åren nekats vård på grund av märkliga antalsbegränsningar inom vården som skulle ses som omänskliga om patientgruppen rörde cancerpatienter eller diabetiker. Nu måste något göras.

Ohälsotalen hos transsexuella som nekas vård är oerhörda. Internationella studier visar att obehandlad könsdysfori är en av de vanligaste självmordsorsakerna bland unga under 30 år. Att Sverige ägnar sig åt att villkora all vård av denna patientgrupp genom krav på sterilisering går inte att försvara. Varken som medmänniska eller ur samhällsekonomisk synvinkel.

Kostnaderna för psykiatrin och socialförsäkringssystemen är enorma och kan kraftigt minskas genom adekvat vård.

Självklart ska en lagändring prövas mot barnkonventionen. Dock torde vi kunna enas om att med den kunskap och de rapporter som finns tillgängliga i dag rörande­ barn till transsexuella i Sverige som blivit föräldrar innan transitionen, och även utomlands där påtvingad barnlöshet är ovanligt, vet vi att barn till transsexuella mår mycket bra. Att de inte utsätts för mer ovett i skolan eller på andra vis råkar mer illa ut i förhållande till andra barn.

Det finns inga skäl att villkora vård av transsexuella med påtvingad barnlöshet, varför jag förutsätter att lagrummet snarast ändras så att transsexuella har rätten att spara könsceller samt får lagskyddad möjlighet att adoptera som alla andra.

En person upphör inte heller att vara förälder på grund av ett kirurgiskt ingrepp i underlivet, som tur är för väldigt många andra människor i samhället i dag. Jag tror detta är en fråga där vi kan finna enighet.

Till slut vill jag bara beklaga att HBT-Socialdemokraterna på aftonbladet.se (18/6-10) försöker göra transsexuellas mänskliga rättigheter till en billig partipolitisk poäng och angriper mig personligen i ett försök att smutskasta min längtan efter barn. Det är osmakligt och ovärdigt. Inte minst då Socialdemokraterna bär huvudansvaret för att nära 63 000 personer tvångssteriliserats fram till 1975 i Sverige och därefter varit förvånansvärt tysta rörande ytterligare­ nästan ett tusental steriliseringar av transsexuella till dags dato. Er utredning föreslog till och med fysisk kastrering i stället för sterilisering! Bröst­toner är olämpliga om man inte är redo att göra upp med sitt eget förflutna.

Amanda Brihed

Publisert: