Annie Lööf: Vi har fått ett skambud från S

”Löfven får nu en sista chans att möta upp våra krav – annars röstar vi nej”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna har kommit med ett skambud när det gäller en rad av de politiska krav som Centerpartiet fört fram. Om detta skulle vara slutsvaret kommer Centerpartiet rösta nej till Stefan Löfven, skriver Annie Lööf.
Socialdemokraterna har kommit med ett skambud när det gäller en rad av de politiska krav som Centerpartiet fört fram. Om detta skulle vara slutsvaret kommer Centerpartiet rösta nej till Stefan Löfven, skriver Annie Lööf.

DEBATT. Socialdemokraterna har kommit med ett skambud när det gäller en rad av de politiska krav som Centerpartiet fört fram. Om detta skulle vara slutsvaret kommer Centerpartiet rösta nej till Stefan Löfven. Trots detta är vi beredda att ta ansvar och ge S en sista chans.

För att inte Centerpartiet ska rösta nej till Stefan Löfven i statsministeromröstningen krävs skarpa, tydliga besked om att gå med på liberala reformer och centerkrav som gäller företag, landsbygd, miljö och välfärd.

Valet i september gjorde att inga naturliga konstellationer har majoritet i riksdagen. Varken Socialdemokraterna, de nuvarande regeringspartierna, de rödgröna eller Alliansen har egen majoritet.

Centerpartiet har sedan valdagen fört fram ett antal förslag till lösningar på regeringsfrågan som bygger på blocköverskridande samarbete där Alliansen håller ihop och som undviker att bli beroende av SD:s aktiva stöd.

Det har vi gjort tillsammans med Alliansen inför Ulf Kristerssons sonderingsrunda, i samtal med Stefan Löfven och när jag själv hade sonderingsuppdraget. Alla dessa lösningar har hittills blockerats av andra partier, inte minst S.

Socialdemokraternas agerande under de två och en halv månad som gått sedan valdagen har helt utgått från att man själv ska ha statsministerposten. S har inte visat upp någon öppning för en annan lösning.

För att ta ansvar och försöka dyrka upp detta låsta läge har Centerpartiet, liksom L, tagit det svåra beslutet att överväga möjligheten att släppa fram S som regeringsbildare och statsminister. Detta trots att vi är djupt övertygade om att det bästa för Sverige är en alliansregering med allianspolitik.

Vi är dock inte alls intresserade av att göra det på samma premisser som efter valet 2014, där S tillsammans med MP och V har fört en politik som i långa stycken saknar stöd både hos svenska folket.

Vi tänker inte medverka till ännu en mandatperiod med högre skatter på arbete och företag, en arbetsmarknadspolitik som ökar utanförskapet, en integrationspolitik som inte fungerar, ständiga attacker på valfrihet och mångfald i välfärden och en politik som starkt hämmar landsbygdens möjligheter att utvecklas.

Centerpartiet har i detta läge övervägt att släppa fram Socialdemokraterna till statsministerposten under förutsättning att vi får ett antal grundläggande, liberala politiska krav tillgodosedda.

Det är inga krav på ministerposter, inga krav som omfattar hela det politiska fältet, men krav som skulle göra att Sverige på väsentliga punkter skulle utvecklas i en bättre, mer liberal och grönare riktning nästa mandatperiod.

Socialdemokraternas svar på Centerpartiets politiska krav är tyvärr långt ifrån tillräckliga. Att S säger sig vara beredda att under mandatperioden gå C till mötes på ett fåtal punkter räcker inte. Med Socialdemokraternas nuvarande ingång är risken för stor att S kommer dra frågor i långbänk och inte genomföra de strukturreformer som är nödvändiga för Sverige.

Centerpartiet är mot den bakgrunden redo att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister. Men vi är beredda att denna vecka ge S en sista chans att möta upp våra krav på politiska reformer. Det innebär att vi behöver tydliga besked från S på ett antal områden.

För Sveriges bästa behövs liberala strukturreformer på arbets- och bostadsmarknaderna, frihets- och äganderättsreformer på landsbygden, skarpa miljöförslag för att sänka utsläppen och främja utvecklingen mot mer förnybart, skattesänkningar på jobb, företag och entreprenörer, höjda försvarsanslag, bättre möjligheter till familjeåterförening i migrationspolitiken och förslag för valfrihet och en bättre vård i hela landet.

Det är beklagligt att Socialdemokraterna inte har tagit vara på denna möjlighet som Centerpartiet erbjudit. Vi kan inte stå bakom en i grunden socialdemokratisk politik garnerad med ett fåtal centerförslag.

Nu är frågan om S är beredda att tydligt förändra sina positioner så att Sverige kan få en stabil och handlingskraftig regering.


Annie Lööf, partiledare (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE