ÅSIKT

En skam för Sverige att utvisa bloggaren

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Migrationsverket verkar totalt okunniga om situationen i Bangladesh

Foto: I maj 2015 mördades bloggaren Ananta Bijoy Dash av extremister i Bangladesh. Migrationsdomstolens beslut att utvisa Mishu Dhar (till vänster), även han sekulär bloggare, visar på hur okunniga svenska myndigheter är om situationen i Bangladesh, skriver Christer Sturmark.

DEBATT. Migrationsdomstolen har beslutat om avslag på den bangladeshiske, sekulära bloggaren Mishu Dhars asylansökan i Sverige. Beslutsdokumentet är en skrämmande läsning. Både Migrationsverket och migrationsdomstolen verkar vara fullständigt okunniga om situationen i Bangladesh just nu. Domstolen skriver:

”Migrationsdomstolen anser inledningsvis att de hot och den misshandel som Mishu Dhar ska ha mottagit utgör kriminella handlingar av enskilda personer. Därmed åligger det de bangladeshiska myndigheterna att skydda honom och mot eventuella framtida brottsliga gärningar. Domstolens bedömning är att myndigheterna i Bangladesh, även med de brister som finns inom rättsväsendet, generellt sett inte saknar vilja eller förmåga att skydda landets invånare.”

De tycks ha missat de senaste årens utveckling kring de sekulära bloggare som en efter en har hackats ihjäl på öppen gata av jihadister som anser att sekulär humanism och ateism bör straffas med döden. Det handlar inte om enskilda förövare, utan om organiserade grupper av i islamistiska extremister; utbildade i en fundamentalistisk form av islam i koranskolor. De är en del av internationella islamistiska terrorismen som inspirerar varandra på nätet.

Det är riktigt att myndigheterna försöker gripa IS-terrorister som mördar slumpmässiga offer som till exempel de restaurangbesökare i Dhaka som mördades i en terrorattack i juli. Men de bangladeshiska myndigheterna har inte visat något som helst intresse för de sekulära bloggarnas situation.

Vid upprepade tillfällen har myndigheter och regeringsföreträdare i landet, i stället för att fördöma morden utförda av islamistiska extremister, fördömt de sekulära bloggarna och beskyllt dem för att ”kränka religiösa känslor”. Något som är straffbart i Bangladesh. Budskapet är klart, offren får skylla sig själva.

I Sverige håller vi trosfriheten och yttrandefriheten högt. Det är en skandal att Migrationsverket inte förstår att dessa bloggare kämpar just för trosfrihet och yttrandefrihet med risk för sina egna liv, och att de därigenom självklart har asylskäl och ett skyddsbehov.

Migrationsdomstolen skriver vidare att det:

”…framgår att landets konstitution erkänner tankefrihet och yttrandefrihet som en grundläggande rättighet. Även uttryck som sker online omfattas av detta.”

Hur naiv får man bli på svenska myndigheter? Finns det någonting överhuvudtaget i de senaste årens utveckling i Bangladesh som tyder på att de lever upp till dessa formuleringar i konstitutionen? Migrationsverket har uppenbarligen missat den av internationella organisationer hårt kritiserade lagen från 2006, the Information and Communication Technology Act, som allvarligt inskränker yttrandefriheten i landet. De verkar ha missat att sekulära bloggare arresterats bara för att de nyttjar sin självklara yttrandefrihet.

I maj 2015 bjöds den sekulära bloggaren Ananta Bijoy Dash in av svenska PEN-klubben till Stockholm för att föreläsa om den ökande spänningen i Bangladesh. Men den svenska ambassaden i Dhaka nekade honom visum, eftersom de bedömde att det fanns risk att han skulle söka asyl i Sverige. Några dagar senare hackades han ihjäl av extremister.

Även under dessa förhållanden fortsätter sekulära bloggare i Bangladesh sin kamp för sekularism och yttrandefrihet. Många har gått under jorden och en del har flytt ur landet, men fortsätter att uttrycka sina tankar och idéer via nätet. Yttrandefrihet och möjligheten att söka en fristad är helt avgörande för de som fredligt vill stärka demokratin, religionsfriheten och liberalisera samhället.

Mishu Dhar är en av dessa frihetskämpar. Nu vill Migrationsverket och Migrationsdomstolen utvisa honom till en sannolik död och garanterad tystnad i Bangladesh. Är det så vi ska hantera de som modigt offrar så mycket för värden som vi i Sverige tar för självklara?

Tryckfriheten fyller 250 år i Sverige detta år. Det vore en skam för Sverige att fira det genom att utvisa personer som riskerar att dö för sin kamp för tryckfrihet och yttrandefrihet.

Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.